ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Ο Δήμος Νάουσας  έχει προκηρύξει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  (αρ. πρωτ. Διακήρυξης: 5791/15-4-2021 με αρ.συστ. ΕΣΗΔΗΣ 109990, και καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:   Τετάρτη  05/05/2021 και ώρα 23:59 μ.μ.) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού αξίας  137.142,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (110.599,07 άνευ ΦΠΑ).

Προκειμένου να μην υπάρξουν ασάφειες αλλά και για να υπάρξει κοινή βάση σύγκρισης και ίση μεταχείριση στους προσφέροντες στο διαγωνισμό διευκρινίζεται ότι:

Ο υπολογισμός των προσφορών να γίνει για περίοδο σύμβασης από 1/6/2021 έως 31/5/2022, καθώς είναι η εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της σύμβασης και με βάση αυτήν έγινε η δέσμευση του ποσού για τον διαγωνισμό.  Για το διάστημα αυτό θα γίνει ανάλογα και ο υπολογισμός του εργατικού κόστους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ (αρ.συστ. 109990),  στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας στη διεύθυνση (URL) :   www.naoussa.gr  στην διαδρομή : Επικαιρότητα  -προκηρύξεις και  στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων της Νάουσας, Κοπανού, Αγγελοχωρίου.

Ο Δήμαρχος Νάουσας

 

Νικόλαος Καρανικόλας


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα