ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

                 ΄Εχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτ. δ’ του άρθρου 58 του Ν. 3852 / 2010

     ( ΦΕΚ 87 Α’, Πρόγραμμα Καλλικράτης ).

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α’/23-12-2008) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει.
  2. Το Π.Δ.664/1977 (ΦΕΚ 222/13.08.1977 τεύχος Α΄ Περί ανακηρύξεως περιοχών της χώρας ως Τουριστικών Τόπων και διορθώσεως του υπ’ αρ. 899 Π.Δ/τος.
  3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Η.Π. Νάουσας

            Απευθύνουμε  δημόσια πρόσκληση για την απόσπαση έξι (6) υπαλλήλων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας όλων των κατηγοριών στη Δημοτική Αστυνομία Δήμου Η.Π. Νάουσας προκειμένου να καλυφθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες  από τον Ιούνιο 2021 και για έξι μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για την απόσπαση τους στο Δήμο Η.Π. Νάουσας.

– ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΌ 05/05/2021 ΕΩΣ 25/05/2021

-ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ,  Δ/ΝΣΗ:ΔΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ 30 59200 ΝΑΟΥΣΑ

ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

  1. Σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου του Δήμου της οργανικής τους θέσης
  2. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
  3. Βιογραφικό Σημείωμα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

                                        

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα