ΔήμοιΝέα

Επαναληπτική δημοπρασία για την «Παραλαβή και διαχείριση ανακυκλώσιμου υλικού και συγκεκριμένα χαρτιού» στις 1/11/2021

O Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει τη διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄77 30/03/1981) για την επιλογή εταιρείας με σκοπό την “Παραλαβή και διαχείριση ανακυκλώσιμου υλικού και συγκεκριμένα χαρτιού”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 270/81 και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 179/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, στην οδό Καραολή και Δημητρίου 1, Σταυρούπολη, την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00΄ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών όπως αυτή ορίσθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ: 435/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοπρασία δύναται να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης της, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σχετικά με την συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή Δημοπρασιών και η απόφαση της καταχωρείται στα πρακτικά.

Πληροφορίες και αντίγραφα για την επαναληπτική δημοπρασία παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων (πληροφορίες τηλ: 2313 302886, Σταυρούπολη, οδός Καραολή & Δημητρίου με Πλαστήρα 2, 56430, κτίριο «Τάσος Αναστασιάδης» 2ος όροφος) και στο διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά http://www.pavlosmelas.gr

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


Πηγή

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button