Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς προς διαφύλαξη συμφερόντων του Δήμου επί δημοτικού ακινήτου

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς προς διαφύλαξη συμφερόντων του Δήμου επί δημοτικού ακινήτου».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 περί ‘’Νέας Αρχιτεκτονικής της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ .

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ι’ του Ν. 3852/2010, ως ισχύει.

β) Τη με αριθμό 350/2016 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος – Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής που  επικυρώθηκε τελεσίδικα με τη με αριθμό 458/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

γ) Το γεγονός ότι κατά τις εργασίες των συνεργείων του Δήμου σήμερα 29/01/2021 διαπιστώθηκε ότι στην εν θέματι ιδιοκτησία, ήτοι στο  τμήμα του δημοτικού ακινήτου Κ.Φ. 638Α επιφανείας (του τμήματος ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ) 1563 τ.μ., το οποίο συνορεύει με την οδό Ανοίξεως, με το υπόλοιπο Κ.Φ. 638Α, με την αδιάνοιχτη οδό μεταξύ των Ο.Τ. 639 και Κ.Φ. 638Α  και τη Λ. Διονύσου, όπως το παραπάνω τμήμα ακριβώς απεικονίζεται στο από Μαρτίου 2016 Τοπογραφικό Διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαραθώνος και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Δήμου, και ειδικότερα υπογείως (περίπου 15 cm υπό του εδάφους) οι Γ. Μπ. και Χρ. Μπ. χωρίς οποιαδήποτε  γνώση ή έγκριση της δημοτικής αρχής και των δημοτικών υπηρεσιών έχουν τοποθετήσει σωλήνες ύδρευσης μαύρου και γαλάζιου χρώματος με τις οποίες προμηθεύονταν νερό από άγνωστη προς εμάς παροχή, επιπρόσθετα έχουν τοποθετήσει καλώδιο ρεύματος λευκού χρώματος μεγάλης διατομής από το οποίο προμηθεύονταν ηλεκτρική ενέργεια από άγνωστη προς εμάς παροχή.

δ) Τη Δ.Υ./29-1-2021 γνωμοδότηση τ ου ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου Μαραθώνα, Νικολάου Παπαστασινόπουλου δικηγόρου Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 16062) σύμφωνα με την οποία: i) προκύπτει ότι πέραν της παρανόμου καταλήψεως Δημοτικού ακινήτου οι ανωτέρω έχουν προβεί και σε ενέργειες που πιθανόν να τυποποιούν τα αδικήματα της υδατοκλοπής και της ρευματοκλοπής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι παράνομες κατασκευές τους δεν έχουν αδειοδοτηθεί και πολύ περισσότερο με τον τρόπο που έχουν τελεστεί είναι επικίνδυνες για τους διερχόμενους π.χ ηλεκτροπληξία κλπ, ii) εκτός της διατάραξης της νομής και κατοχής του Δήμου επί του εν θέματι δημοτικού ακινήτου, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί πράξεις οι οποίες παραβιάζουν ευθέως τους Νόμους του Κράτους και συνεπώς πρέπει να αναζητηθούν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και να προσωποποιηθεί  η ποινική ευθύνη την οποία τυχόν υπέχουν και iii) επειδή αρμόδιες για την διερεύνηση του συμβάντος  είναι οι Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές,  ο Δήμος οφείλει να διαφυλάξει τα συμφέροντά του απευθυνόμενος ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης αρχής και να καταθέσει ο Δήμαρχος Μαραθώνα μηνυτήρια αναφορά κατά των ως άνω Γ. Μπ. , Χρ. Μπ. και κατά παντός υπευθύνου για τις ιστορούμενες ποινικά κολάσιμες πράξεις.

ε) Το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή αδυνατεί να συγκληθεί έγκαιρα, επιβάλλοντας τη λήψη άμεσης απόφασης από τον Δήμαρχο δεδομένου ότι υφίσταται κίνδυνος εκ της αναβολής.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1.Την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς από τον Δήμαρχο Μαραθώνος ως νόμιμο εκπρόσωπο  του Δήμου Μαραθώνος προς τον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (δια του Α.Τ. Μαραθώνος), κατά των Γ. Μπ. , Χρ. Μπ. και παντός υπευθύνου για τις ιστορούμενες ποινικά κολάσιμες πράξεις.

3. Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (27/2021 ΑΔ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ7ΥΦΩΛΜ-6ΜΩ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΥΦΩΛΜ-6ΜΩ

Μοιραστείτε το


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα