Προκήρυξη θέσης εργασίας μάγειρα στο κοινωνικό συσσίτιο

Η «MKO ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ως Δικαιούχος της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου  Μοσχάτου-Ταύρου» με κωδικό MIS 5001790 

Ανακοινώνει 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμων για διάστημα 12 μηνών. Πιο συγκεκριμένα για την υλοποίηση του ΄Εργου για την υλοποίηση του υποέργου 3 «Δομή Παροχής Συσσιτίου» (Ανακοίνωση 1/2021) θα απασχοληθούν ένα (1) άτομα με ειδικότητα, 1ΔΕ Μάγειρας

Ολόκληρη η ανακοίνωση, το παράρτημα αυτής καθώς και το έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας ( w ww. faros – elpidas.gr). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στο δικτυακό τόπο του Φορέα μας (www.faros-elpidas.gr) και στο τηλέφωνο 215 5505717, ώρες για λήψη πληροφοριών 10:00 – 14:00.


Πηγή
Author: ClaudiaAdmin

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
36FollowersFollow

Τελευταία Νέα