ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ στην Πρόσκληση ΑΤ08 του Υπουργείου Εσωτερικών

  • «Δράσεις πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλαβρύτων» Προϋπολογισμού 357.696,20 €
  • ίδρυση «Κέντρου στήριξης και προώθησης της τοπικής οικονομίας» Προϋπολογισμού 402.380,00 €

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 19576/19-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ08 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης/προτάσεων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».

Απώτερος σκοπός της πρόσκλησης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών καθώς και η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας. Παράλληλα προωθείται η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη των δημοτών χωρίς διακρίσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση στη λήψη των αποφάσεων.

1) Ο Δήμος Καλαβρύτων υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης στην ως άνω πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων πρόβλεψης φυσικών καταστροφών, αντιμετώπισης κινδύνων και προστασίας της δημόσιας υγείας.
Η πράξη με τίτλο «Δράσεις πολιτικής προστασίας και προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Καλαβρύτων» περιλαμβάνει τα εξής:
• «Προμήθεια/εγκατάσταση ευφυών συστημάτων (λογισμικό επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων, αισθητήρες μικρομετακίνησεων, κ.α.) πρόβλεψης φυσικών καταστροφών στον Δήμο Καλαβρύτων», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 287.636,20€ (240.055,00€ πλέον ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το σύστημα παρακολούθησης το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα καλύπτει όλο το Δήμο και θα επικεντρώνεται στην έγκαιρη προειδοποίηση κατολισθητικών φαινομένων στο Σπήλαιο Λιμνών καθώς και χιονοστιβάδων στην περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου.
• «Προμήθεια/εγκατάσταση ευφυών συστημάτων προστασίας της δημόσιας υγείας (ψηφιακά θερμόμετρα υπέρυθρων μετώπου και αυτόματοι διανομείς αντισηπτικών) στον Δήμο Καλαβρύτων» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 36.580,00 € (29.500,00€ πλέον ΦΠΑ).
• «Δράση ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων (εγκατάσταση και εξοπλισμό συσκευών τηλεματικής για τα οχήματα του Δήμου Καλαβρύτων)», με ενδεικτικό προϋπολογισμό 33.480,00€ (27.000,00€ πλέον ΦΠΑ).

2) Επιπλέον στον τομέα «Επιχειρηματικότητα», ο Δήμος Καλαβρύτων υπέβαλε πρόταση αξίας 402.380,00€ για την ίδρυση «Κέντρου στήριξης και προώθησης της τοπικής οικονομίας», το οποίο θα παρέχει υποστήριξη σε όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής του Δήμου Καλαβρύτων, σε ενδιαφερόμενους που θέλουν να επενδύσουν στην περιοχή καθώς και στα αρμόδια όργανα για την εκπόνηση της εφαρμογής της στρατηγικής του Δήμου σε θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.
Το Κέντρο θα είναι ανοιχτό προς όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα λαμβάνουν συμβουλές και κατευθύνσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας τους ή και την ανάπτυξή τους. Με άλλα λόγια, το Κέντρο στήριξης και προώθησης της τοπικής οικονομίας του Δήμου Καλαβρύτων θα παρέχει υποστήριξη σε υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, με έμφαση στους τομείς ειδίκευσης του Δήμου, προκειμένου να βελτιώσουν την λειτουργία τους, να εξασφαλίσουν πηγές χρηματοδότησης και εν τέλει να καταστούν ανταγωνιστικές και βιώσιμες.

Οι βασικές λειτουργίες του Κέντρου στήριξης και προώθησης της τοπικής οικονομίας θα είναι οι εξής:
 Να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 Διαγνωστική αναγκών και καθοδήγηση για την αντιμετώπισή τους
 Υποστήριξη στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή επιχειρηματικών σχεδίων
 Παροχή πληροφόρησης σχετικά με τις συνθήκες και εξελίξεις της αγοράς και καθοδήγηση για την αξιοποίηση των σχετικών δεδομένων
 Υπηρεσίες κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και διάχυσης καλών πρακτικών κλπ.
 Να παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε ενδιαφερομένους που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή του Δήμου, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 Ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος και υποστήριξη σε μορφή συγκέντρωσης της πληροφορίας
 Πληροφόρηση για τις συνθήκες της τοπικής αγοράς και τις δυνατότητες που παρέχονται
 Διασύνδεση με άλλους συναρμόδιους φορείς για την προσέλκυση διεθνών επενδυτών
 Να υποστηρίζει την διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής του Δήμου Καλαβρύτων σχετικά με την επιχειρηματικότητα, μέσω της παρακολούθησης των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και της παροχής τεκμηρίωσης για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση και αποτίμηση πολιτικών και μέτρων.
 Να διασφαλίζει την προώθηση τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων σε εθνικές και διεθνείς κλαδικές εκθέσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα οργανωθούν και επιχειρηματικές αποστολές προκειμένου να διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων με αξιόλογες επιχειρήσεις – αγοραστές του εξωτερικού.


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα