Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση” Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Για Την Νέα Σειρά 2021-22 – Δήμος Πλατανιά – Platanias Municipality

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πρόγραμμα προσφέρει επιστημονικές γνώσεις εξειδίκευσης και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» ». (Master’s in Public Administration and Local Government -MPA), πλήρως αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ.

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην ανάπτυξη των οργανωτικών και διοικητικών προσόντων και γνώσεων που θα τους είναι αναγκαία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και στην προετοιμασία τους για αποδοτική διοίκηση δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων, με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης, της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Το ΠΜΣ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα  κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων (4+4), καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες του προγράμματος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με τις περιγραφές των μαθημάτων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://ddta.uop.gr/
Κάθε μάθημα ολοκληρώνεται σε δεκατρείς (13) εβδομάδες.

Εισακτέοι

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 4485/2017.

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Η παρακολούθηση του προγράμματος πραγματοποιείται και εξ αποστάσεως, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4485/2017.
Το πρόγραμμα αξιοποιεί όλες τις νέες τεχνολογίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ούτως ώστε όλοι οι φοιτητές του να έχουν πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία από όπου κι αν ευρίσκονται.
Επίσης όλες οι νέες τεχνολογίες (πλατφόρμες κ. λ.) του Πανεπιστημίου χρησιμοποιούνται για τηλεδιασκέψεις και επίλυση αποριών, καθώς και για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο και τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου και του ΠΜΣ.

Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως.

Όλο το γραπτό εκπαιδευτικό υλικό όλων των μαθημάτων ευρίσκεται στην η- τάξη κάθε μαθήματος (e- Class ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη διάθεση των φοιτητών οποτεδήποτε αυτοί επιθυμούν.
Επιπροσθέτως στους φοιτητές του ΠΜΣ παρέχεται πλήρης και συνεχής τεχνική υποστήριξη ως προς την χρήση και αξιοποίηση όλων των νέων τεχνολογιών, από το εξιδεικευμένο προσωπικό του Προγράμματος.

Δίδακτρα
Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.450€, τα οποία καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις.
Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και την Απόφαση με αριθ. 131758/Ζ1 -ΦΕΚ 3387/τ. Β/10-08-2018).

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 24/05/2021 έως και 31/07/2021 στη
Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη διεύθυνση : Αντικάλαμος, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα,
με την ένδειξη:»για το ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση»
με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο έως και την 31/07/2021

Για περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία του ΠΜΣ:
κα Ελένη Ζησιμοπούλου, τηλ 27210-45126, e-mail: [email protected]
Ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-13:00)

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται http://ddta.uop.gr/


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα