Πρόσκληση 50ης Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 21-12-2021 και ώρα 13:30 – Δήμος Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 17-12-2021
Αριθ. Πρωτ.: 43529

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 50    συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

 

  1. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε., περί έγκρισης της 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος των ΚΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής του, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος των ΔΑΦΝΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗ και ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής του, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος της ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής του, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος της ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής του, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.
  1. Ανάκληση της αρ. 246/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και Λήψη νέας όμοιας περί εξώδικου συμβιβασμού- καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας εδαφικής έκτασης ιδιοκτησίας Κων/νου Παπανδρέου στο ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων.
  1. Αποζημίωση ιδιοκτησίας με κτημ. αρ. 051705 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΥ ΙΟΥΛΙΑΣ στο Ο.Τ. 365 στην Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 47,30 τ.μ.
  1. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στο Ο.Τ. 1204 στην Π.Ε. ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 58,43 τ.μ.
  1. Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ στο Ο.Τ. 306-307 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ Ι της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 10,70 τ.μ.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα