Πρόσληψη ατόμων στον Ο.Α.Φ.Ν.Τ.Η | Δήμος Ασπροπύργου

ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 206 ΤΟΥ Ν. 3584/07, ΤΙΣ Π.Ν.Π.: ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020 & ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020 ΚΑΙ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 91546/24-12-2020 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η΄ ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθ: 03-2021 (ΑΔΑ: 9ΜΠ8ΟΚΨ6-3ΑΟ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, θα προβεί στην άμεση πρόσληψη προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007, τις Π.Ν.Π.: ΦΕΚ 64/Α/14-03-2020 και ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020 και το υπ’ αριθ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του ΥΠΕΣ, με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Νομικού Προσώπου και συγκεκριμένα αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ημέρα ανάρτησης της Ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Οργανισμού Άθλησης & Φροντίδας Νεολαίας και 3ης Ηλικίας, μέσα σε προθεσμία τριών (03) ημερών, ήτοι έως και 01-02-2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν μετά των δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ                                            & ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

                                     ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΕΒΑΣΕ
Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα