29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (15-7-2024) – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (15-7-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 15/07/2024 και  ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Τροποποίηση του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Μελέτη συλλογής, καταγραφής και αποτύπωσης των τουριστικών πόρων της Δυτικής Μακεδονίας»
 4. Έγκριση της 1ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Μελέτες για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών και αρδευτικού δικτύου στην περιοχή “Πατατοχώραφα” Καστανιάς Δήμου Σερβίων»
 5. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΡΟΚΟΥ ΜΕ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΤΑΚΗΣ)»
 6. Έγκριση του 4ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»
 7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ»
 8.  Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ Δ.ΒΟΪΟΥ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»
 9. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) του ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο:

  «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2024-2028»

 10. Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Έργου (Τ.Δ.Ε.) του ΕΑΠ 2017-2021 για το έργο με τίτλο: «Επιστημονική διερεύνηση των αιτιών της μείωσης πληθυσμών καραβίδας εσωτερικών υδάτων και της έξαρσης του παθογόνου που προκαλεί την πανώλη της καραβίδας, και πρόταση τρόπων διαχείρισης για την αντιμετώπιση του φαινομένου»
 11. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην πολιτιστική εκδήλωση «ΚΟΜΑΝΙΩΤΙΚΑ»
 12. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις διήμερες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Ποντιακός Σύλλογος Ακρινής
 13. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πολιτιστική εκδήλωση της Αναρράχης προς τιμήν της Παναγίας της Μελλιώτισσας
 14. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης πολιτιστικού, μορφωτικού και εθιμικού χαρακτήρα με την Τ.Κ. Τρικοκκιάς και τον πολιτιστικό αθλητικό σύλλογο Τρικοκκιάς «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», για την διοργάνωση βραδιάς νεολαίας Τρικοκκιάς
 15. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΤΑ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 16. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων για την εξόφληση των τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, έτους 2024
 17. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Προορισμού «Topos Festival 2024», στην πόλη των Γρεβενών, για την Εκτύπωση Ανεξίτηλων Αυτοκόλλητων Αυτοκινήτων
 18. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Γηροκομείο Λαζάρου και Αθηνάς Ρίζου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

  «Βελτίωση της εισόδου και των υποδομών του Γηροκομείου Καστοριάς για τα ΑμεΑ», προϋπολογισμού 180.000 ευρώ

 19. Έγκριση 7ης τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 20. Έγκριση κατ’ εξαίρεσης άδειας οδήγησης υπηρεσιακών αυτοκινήτων από υπαλλήλους που υπηρετούν στην Π.Ε. Καστοριάς και δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού
 21. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην πολιτιστική εκδήλωση της Άνω Κώμης με τίτλο «ΖΗΣΕΙΑ 2024»
 24. Έγκριση της Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών (Οριακή) σύμφωνα με το Άρθρο 147, του Ν. 4412/2016 του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Ιτιάς»
 25. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού του έργου: «Βελτίωση Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου»
 26. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 3, Επ.Ο. 42 και Επ.Ο. 43»
 27. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), του έργου:

  «Συντήρηση Οδού Περιφερειακός Μελίτης – Τ.Κ. Σκοπού»

 28. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Ν. 5056/2023, του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτημάτων Παλαίστρας- Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας»
 29. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής εκτελεσθεισών εργασιών, σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Ν. 5056/2023, του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών»
 30. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής Δήμου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης # 110.000,00 € #
 31. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής Δήμου Πρεσπών», Προϋπολογισμού δαπάνης # 110.000,00 € #
 32. Έγκριση συμπληρωματικής υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών και έγκριση δαπάνης και αποδοχή επιχορήγησης της σχετικής δαπάνης
 33. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 34. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 35. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 36. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αλιείας Κυπρίνου στην Κροατία
 37. Έγκριση Δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην διοργάνωση της εκδήλωσης Φιλανθρωπικού σκοπού στο Δημαρχείο Νεάπολης Βοΐου
 38. Τροποποίηση της απόφασης 575/24/16-04-2024 περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ελληνικής Αστυνομίας με τίτλο :

  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

 39. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 40. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους
 41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Δημιουργία συνοπτικού τουριστικού οδηγού» στο πλαίσιο εκτέλεσης Προγράμματος Τουριστικής προβολής Δυτικής Μακεδονίας έτους 2024
 42. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη) του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κίνησης και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, των υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των Ν.Π.Δ.Δ χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης για ένα έτος
 43. Έγκριση του πρακτικού παράτασης ισχύος της αριθ. 11201/23-01-2023 σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης
 44. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16η/2024
 45. Συγκρότηση αμειβόμενης τριμελούς επιτροπής με τους αναπληρωτές τους για την διενέργεια των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, άνω των ορίων:
  1. Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με προσαρμογή εξατομικευμένων υπηρεσιών κοινωνικής ένταξης ωφελούμενων ευπαθών Ομάδων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση, με κωδ. ΟΠΣ 6006870 του προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027 και
  2. Προτεραιότητα 6 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ 6007043 στο Πρόγραμμα

  «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

 46. Συγκρότηση αμειβόμενης τριμελούς επιτροπής με τους αναπληρωτές τους για την διενέργεια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την υλοποίηση του Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα), για τρία έτη από την υπογραφή της σύμβασης
 47. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής με τους αναπληρωτές τους για την διενέργεια των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών, κάτω των ορίων:
  1. Προμήθειας συστήματος καταγραφής τροχαίων παραβάσεων στην είσοδο της υψηλής γέφυρας Σερβίων και
  2. Προμήθειας Υλικών Οδικής Σήμανσης για τις ανάγκες συντήρησης του Ε.Ο.Δ. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Π.Δ.Μ. για την περίοδο 2024 – 2025
 48. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διακήρυξης, λόγω αποκλειστικότητας, ανάθεσης επέκτασης του πληροφοριακού συστήματος λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού (Σύστημα Αποθήκης & Σύστημα Βεβαίωσης Εσόδων από ΑΑΔΕ)
 49. Έγκριση του πρακτικού παράτασης ισχύος της αριθ. 169186/18-10-2023 (23SYMV013607959) υπογεγραμμένης σύμβασης προμήθειας ενός τροχοφόρου υδραυλικού εκσκαφέα
 50. Έγκριση δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΔΜ»
 51. Έγκριση δαπάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 52. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 53. Μετακίνηση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εκτός έδρας, στην Αθήνα
 54. Μετακίνηση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εκτός έδρας, στην Αθήνα

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205).

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

29η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (15-7-2024)


Πηγή
Author: Ελβίρα Γαλανάκη

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα