ΔήμοιΝέα

5η Συνεδρίαση 2021 Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου | Δήμος Ασπροπύργου

Στα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου»:

 

 

Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου (Ν.Π.Δ.Δ.), που θα  πραγματοποιηθεί  στις 23/04/2021,ημέρα Παρασκευή. Ώρα έναρξης ψηφοφορίας: 10:00 π. μ. &  Ώρα λήξης: 21.30μ.μ.,  με θέματα:

 • Επικαιροποίηση μελών Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας και Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας Σχολικού Κυλικείου του 1ου Δημοτικού Ασπροπύργου.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κουρτινών για δύο σχολικές αίθουσες καθώς και για τη μεταποίηση ήδη υπαρχόντων κουρτινών του 1ου Δημοτικού Ασπροπύργου, κατόπιν αιτήματος της Σχολικής Κοινότητας του σχολείου.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός laptop και μίας κεντρικής μονάδας σταθερού υπολογιστή, προς κάλυψη των αναγκών του 10ου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης του σχολείου.

 

Η ψηφοφορία των θεμάτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 10:00 π. μ.  έως   21:30 μ .μ. (23.04.21)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΠΗΛΙΧΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

 

 

 

 

Στα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου»:

 

 

 1. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Πρόεδρος)
 2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Αντιπρόεδρος)
 3. ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος)  
 4. ΤΣΙΛΙΝΓΚΙΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ (Πολίτης)
 5. ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ (Πολίτης)
 6. ΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ (Πολίτης)
 7. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Πολίτης)
 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛΟΝΑ (Πολίτης)
 9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ (Πολίτης)
 10. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Πολίτης)
 11. ΙΣΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (Πολίτης)
 12. ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ (Διευθύντρια 7ου Δημοτικού)
 13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Διευθυντής 4ου Δημοτικού)
 14. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ (Προϊσταμένη 9ου Νηπιαγωγείου)
 15. ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων)

Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράςσυνεδρίαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου (Ν.Π.Δ.Δ.), που θα  πραγματοποιηθεί  στις 23/04/2021,ημέρα Παρασκευή. Ώρα έναρξης ψηφοφορίας: 10:00 π. μ. &  Ώρα λήξης: 21.30μ.μ.,  με θέματα:

 • Επικαιροποίηση μελών Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας και Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας Σχολικού Κυλικείου του 1ου Δημοτικού Ασπροπύργου.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κουρτινών για δύο σχολικές αίθουσες καθώς και για τη μεταποίηση ήδη υπαρχόντων κουρτινών του 1ου Δημοτικού Ασπροπύργου, κατόπιν αιτήματος της Σχολικής Κοινότητας του σχολείου.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός laptopκαι μίας κεντρικής μονάδας σταθερού υπολογιστή, προς κάλυψη των αναγκών του 10ου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης του σχολείου.

 

Η ψηφοφορία των θεμάτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 10:00 π. μ.  έως   21:30 μ .μ. (23.04.21)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΠΗΛΙΧΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

 

 

 

 

Στα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου»:

 

 

 1. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Πρόεδρος)
 2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Αντιπρόεδρος)
 3. ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος)  
 4. ΤΣΙΛΙΝΓΚΙΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ (Πολίτης)
 5. ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ (Πολίτης)
 6. ΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ (Πολίτης)
 7. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Πολίτης)
 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛΟΝΑ (Πολίτης)
 9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ (Πολίτης)
 10. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Πολίτης)
 11. ΙΣΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (Πολίτης)
 12. ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ (Διευθύντρια 7ου Δημοτικού)
 13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Διευθυντής 4ου Δημοτικού)
 14. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ (Προϊσταμένη 9ου Νηπιαγωγείου)
 15. ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων)

Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράςσυνεδρίαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου (Ν.Π.Δ.Δ.), που θα  πραγματοποιηθεί  στις 23/04/2021,ημέρα Παρασκευή. Ώρα έναρξης ψηφοφορίας: 10:00 π. μ. &  Ώρα λήξης: 21.30μ.μ.,  με θέματα:

 • Επικαιροποίηση μελών Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας και Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας Σχολικού Κυλικείου του 1ου Δημοτικού Ασπροπύργου.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κουρτινών για δύο σχολικές αίθουσες καθώς και για τη μεταποίηση ήδη υπαρχόντων κουρτινών του 1ου Δημοτικού Ασπροπύργου, κατόπιν αιτήματος της Σχολικής Κοινότητας του σχολείου.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός laptopκαι μίας κεντρικής μονάδας σταθερού υπολογιστή, προς κάλυψη των αναγκών του 10ου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης του σχολείου.

 

Η ψηφοφορία των θεμάτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 10:00 π. μ.  έως   21:30 μ .μ. (23.04.21)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΠΗΛΙΧΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

 

 

 

 

Στα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου»:

 

 

 1. ΠΗΛΙΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (Πρόεδρος)
 2. ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Αντιπρόεδρος)
 3. ΜΟΥΖΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Δημοτικός Σύμβουλος)  
 4. ΤΣΙΛΙΝΓΚΙΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ (Πολίτης)
 5. ΚΑΡΥΔΑ ΜΑΡΙΑ (Πολίτης)
 6. ΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ (Πολίτης)
 7. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (Πολίτης)
 8. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΛΟΝΑ (Πολίτης)
 9. ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ (Πολίτης)
 10. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (Πολίτης)
 11. ΙΣΣΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ (Πολίτης)
 12. ΒΑΒΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΑ (Διευθύντρια 7ου Δημοτικού)
 13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Διευθυντής 4ου Δημοτικού)
 14. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ (Προϊσταμένη 9ου Νηπιαγωγείου)
 15. ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων)

Σας προσκαλούμε σε δια περιφοράςσυνεδρίαση του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ασπροπύργου (Ν.Π.Δ.Δ.), που θα  πραγματοποιηθεί  στις 23/04/2021,ημέρα Παρασκευή. Ώρα έναρξης ψηφοφορίας: 10:00 π. μ. &  Ώρα λήξης: 21.30μ.μ.,  με θέματα:

 • Επικαιροποίηση μελών Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας και Επιτροπής Ελέγχου Λειτουργίας Σχολικού Κυλικείου του 1ου Δημοτικού Ασπροπύργου.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κουρτινών για δύο σχολικές αίθουσες καθώς και για τη μεταποίηση ήδη υπαρχόντων κουρτινών του 1ου Δημοτικού Ασπροπύργου, κατόπιν αιτήματος της Σχολικής Κοινότητας του σχολείου.
 • Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ενός laptopκαι μίας κεντρικής μονάδας σταθερού υπολογιστή, προς κάλυψη των αναγκών του 10ου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης του σχολείου.

 

Η ψηφοφορία των θεμάτων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 10:00 π. μ.  έως   21:30 μ .μ. (23.04.21)

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΠΗΛΙΧΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΑ

 

 

 

 

 


Πηγή

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button