57η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-11-2023) – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

57η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-11-2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

στ) Την υπ΄αριθμ. 110478/3-7-2023 αίτηση παραίτησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γιάτσιου Ιωάννη

ζ) Την υπ΄αριθμ. 128079/2-8-2023 δήλωση ανεξαρτοποίησης του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κιοσέ Ιωάννη

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Άμπας Βασίλειος
 4. Ντιό Ευφροσύνη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/11/2023 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση προϋπολογισμού οικ.έτους 2024 μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου καθώς και τη Στοχοθεσία έτους 2024(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 3. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 26/2023(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) Π.Δ.Μ.  » (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση δαπάνης που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΝΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΝΤΥΡΙΟΥ “ΤΟΥΝΕΛ” ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 6. Σύμφωνη γνώμη για την εξουσιοδότηση αποστολής δικαιολογητικών πρόσθετης καταβολής (πριμ) στο αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών, Τμήμα B’«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ».»,  ΣΑΕΠ 051 (ενάριθμο 2016ΕΠ00510000 έδρα) Κ/Ξ  ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

 7. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της  Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2024» CPV:79550000-4 για το έτος 2024(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υπηρεσίας ανανέωσης και τεχνικής υποστήριξης ψηφιακών υπογραφών (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης:
  Α)  Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.ΑΒ) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων για Υπηρεσίες-Δομή Υγείας και Σύλλογο ΑΜΕΑ ΠΕ Κοζάνης»

  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 13. Έγκριση διάθεσης πίστωσηςευρώ που αφορά το έργο «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Λευκή Νύχτα» του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 16. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας» και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης «ΩΣΑΝΝΑ», Κυριακή 24/12/2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 17. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του Συλλόγου Ιεροψαλτών Ν. Κοζάνης «ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ», της Μεικτής Χορωδίας Κοζάνης και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, την 10η Δεκεμβρίου 2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 18. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του ΟΑΠΝ Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Χριστουγεννιάτικης συναυλίας στην κεντρική πλατεία Κοζάνης την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)

 19. Έγκριση 1ης Τροποποίησης (Τροπ. 1) του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας που χρηματοδοτείται από τo “ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025”» ΣΑΝΠ 441 για το 2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας)
 20. Έγκριση του Πρακτικού Νο 29/2023 αξιολόγησης  και  βαθμολόγησης  της  τεχνικής  προσφοράς και του Πρακτικού 30/2023 αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του  οικονομικού φορέα «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» στο πλαίσιο του διαγωνισμού 9/2023 για την «Καταγραφή  και  Διαχείριση  Χωρικών  Δεδομένων  σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) » (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός Διοικητικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)

 25. Έγκριση Κατάρτισης – Τροποποίησης 0/2023  Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς)
 26. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση κίνησης υπηρεσιακού οχήματος (KHΙ 4404) εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 5ης  Οκτωβρίου 2023 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2023». (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ » προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης του  Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ XΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2024» συνολικού προϋπολογισμού 1.767.107,11 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και δικαιώματος  προαίρεσης.

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 31. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση αποδοχής γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της Αριθμ. 1188/2023 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον καθαρισμό της κοίτης ρέματος εντός της Τοπικής Κοινότητας Δασοχωρίου του Δήμου Δεσκάτης ποσού 9.680,00 € ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 34. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον καθαρισμό τμήματος της κοίτης ρέματος στην Τοπική Κοινότητα Ελευθέρου του Δήμου Γρεβενών ποσού 4.995,00 € ευρώ, πλέον Φ.Π.Α(Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας)
 35. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη συντήρηση του Μνημείου Ηρώων Μοναχιτίου» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)
 36. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων δαπανών έτους 2023»

  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών  Υπηρεσιών)

 37. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης εορταστικού χαρακτήρα» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 38. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης «AΘΛΗΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΙΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ Φ.Ο ΠΡΩΤΕΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 39. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης αθλητικού περιεχομένου
 40. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και Ισότητας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Μεταποίησης, Επιχειρηματικότητας και ΙσότηταςΠ.Δ.Μ.)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

57η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-11-2023) – 57η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-11-2023)

57η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-11-2023) – 57η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-11-2023)


Πηγή
Author: Ελβίρα Γαλανάκη

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα