Ανάκληση της 1731/2022 Απόφασης Δημάρχου περί μετακίνησης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων – Δήμος Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Ημ/νια : 03/11/2022
Αρ. Πρωτ. : 38086

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 1744

ΘΕΜΑ: « Ανάκληση της 1731/2022 Απόφασης Δημάρχου περί μετακίνησης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως προς την μετακίνηση των Μπλίκα Κωσταντούλας και Βασιλείου Δέσποινας»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ, έχοντας υπ’ όψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ. 1 (δ) του Ν. 3852/2010.
 2. Την υπ’ αριθ.  41797/23-06-2022 KYA  ( ΦΕΚ 3327Β΄/28-6-2022 ),  για  την  πρόσληψη  προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της χώρας από τους Δήμους.
 3. Την υπ’ αριθ. 45941/11-7-2021 Απόφαση του ΥΠΕΣ, για την έγκριση των θέσεων.
 4. Την υπ’ αριθ. 393/3-8-2022(ΑΔΑ6Ω2ΚΩΗΤ-ΟΚΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την αύξηση ωρών ημερήσιας απασχόλησης
 5. Την υπ’ αριθ. 27111/2-8-2022 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, σχετικά με την πρόβλεψη απαιτούμενης πίστωσης.
 6. Την υπ’ αρ. πρωτ: 27305/04-8-2022 Ανακοίνωση του Δήμου μας, περί   πρόσληψης προσωπικού  με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.
 7. Την υπ’ αριθ.1320/31-8-2022 Απόφαση Δημάρχου.
 8. Την υπ’ αριθ. 1379 /06-09-2022 Απόφαση Δημάρχου.
 9. Την υπ’ αριθ. 1413 /06-09-2022 Απόφαση Δημάρχου.
 10. Την υπ’ αριθ. 1413 /12/09/2022 Απόφαση Δημάρχου
 11. Την υπ’ αριθ. 1523 /29/9/2022 Απόφαση Δημάρχου
 12. Την υπ’ αριθ. 1632 /18/10/2022Απόφαση Δημάρχου
 13. Την υπ’ αριθ. 1731/2/10/2022Απόφαση Δημάρχου
 14. Το υπ, αριθμ. Πρωτ. 1014889/14-10-2022 έγγραφο από την Γενική Διεύθυνσή Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας περί Υγειονομικού ελέγχου στο 3Ο Δημοτικό Σχολείο Ζωφριάς.
 15. Το γεγονός ότι με το υπ’ αριθ. πρωτ. 75/3-11-2022 έγγραφο του Διευθυντή του 11ου Δημοτικού Άνω Λιοσίων  κρίνεται επιβεβλημένη η μη μετακίνηση της τακτικής καθαρίστριας του σχολείου  κας Μπλίκα  Κωνσταντούλας .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

      

        Το προσωπικό  καθαριότητας σχολικών μονάδων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για το σχολικό έτος 2022-2023, Μπλίκα  Κωνσταντούλα  & Βασιλείου Δέσποινα  παραμένουν στις σχολικές μονάδες  ως  εξής :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
3. ΜΠΛΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΣ  

11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα