Ανοίγουν επιπλέον 400 θέσεις για το φετινό Θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης και Αθλητικών Δραστηριοτήτων-Summer Camp «Παίζω και Δημιουργώ 2024» του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων για τις νέες θέσεις από αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου και ώρα 09.00π.μ.

Με απόφαση του  Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη και λόγω υψηλής ζήτησης, ανοίγουν επιπλέον 400 θέσεις,  για τις 3 πρώτες περιόδους, στο  φετινό Θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης και Αθλητικών Δραστηριοτήτων-Summer Camp.

Υπενθυμίζεται πως δικαίωμα συμμετοχής έχουν  τα παιδιά 5 έως 12 ετών (γεννημένα από το 2012 έως και το 2019). 

Οι αιτήσεις για εγγραφή στις νέες διαθέσιμες θέσεις θα υποβάλλονται και  για τις 3 περιόδους, ανεξαρτήτου σειράς περιόδου, ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο  https://demos365agpar.intellisoft.gr/ από αύριο Τετάρτη 12 Ιουνίου και ώρα 09.00 π.μ. έως τη συμπλήρωση των θέσεων.

Ειδικότερα οι επιπλέον θέσεις διατίθενται, ανά περίοδο, ως εξής:

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Από 17/6/2024 έως και 28/6/2024 (9 εργάσιμες ημέρες, Αργία 24/06/2024 Αγίου Πνεύματος –επιπλέον 240  θέσεις παιδιών – 8 κέντρα εφαρμογής).  (1o Δημοτικό(20 αιτήσεις)  3o Δημοτικό(40 αιτήσεις), 5o Δημοτικό (20 αιτήσεις), 6o Δημοτικό (40 αιτήσεις), 7ο Δημοτικό (40 αιτήσεις), 8o Δημοτικό (20 αιτήσεις) και 9ο Δημοτικό (20 αιτήσεις) και το  Αθλητικό Κέντρο Νότου(40 αιτήσεις).

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Από 1/7/2024 έως και 12/7/2024 (10 εργάσιμες ημέρες – επιπλέον 120 θέσεις παιδιών – 4 κέντρα εφαρμογής). ( 5o Δημοτικό (20 αιτήσεις),  7ο Δημοτικό (40 αιτήσεις)  και 9ο Δημοτικό (20  αιτήσεις) και το Αθλητικό Κέντρο Νότου (40 αιτήσεις).

Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Από  15/7/2024   έως   και   25/7/2024  (9  εργάσιμες   ημέρες,   Αργία 26/07/2024  πολιούχου Αγίας Παρασκευής  –  επιπλέον 40  θέσεις παιδιών  – 2 κέντρα εφαρμογής).  7ο Δημοτικό (20 αιτήσεις) και το Αθλητικό Κέντρο Νότου (40 αιτήσεις).

Το φετινό Θερινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης και Αθλητικών Δραστηριοτήτων-Summer Camp είναι πλήρως ανανεωμένο και εμπλουτισμένο, με στόχο να προσφέρει στα παιδιά μια ποιοτική διέξοδο απασχόλησης, κατά τη θερινή περίοδο. Η υλοποίηση του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να διασκεδάσουν και να εκφραστούν δημιουργικά, ενώ βοηθά τους γονείς που εργάζονται, να απασχολούν τα παιδιά τους και τη θερινή περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά.

Το πρόγραμμα

 

Την οργάνωση και συντονισμό του Προγράμματος έχουν οι διευθύνσεις Παιδείας   (τμήμα   Παιδικής   και   Εφηβικής   Προστασίας),   Πολιτισμού   και Αθλητισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

Η προσέλευση των παιδιών θα είναι από 07:00 έως 08:15 το πρωί και η αποχώρησή τους από τα εκπαιδευτικά κέντρα από 14:00 έως 16:00.

Όλα   τα   παιδιά   θα   παραδίδονται   στην   προσέλευσή   τους   και   θα παραλαμβάνονται στην αποχώρησή τους, από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

Tο κόστος συμμετοχής ανέρχεται: στο ύψος των πενήντα (50) € ανά παιδί ξεχωριστά και για κάθε περίοδο, των σαράντα (40) € για το δεύτερο παιδί ξεχωριστά και για κάθε περίοδο και  δωρεάν από το τρίτο παιδί και πλέον.

Με την προσκόμιση κάρτας ανεργίας και των δύο γονιών ή ενός γονέα σε   περίπτωση   μονογονεϊκότητας και επιμέλειας τέκνου η συμμετοχή μειώνεται κατά το ήμισυ. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

  1. Ηλεκτρονική αίτηση.
  2. Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Βεβαίωση του Δ/ντή   /   Δ/ντριας   του   Νηπιαγωγείου   ή   Δημοτικού   της Αγίας   Παρασκευής   που   φοιτά   το   παιδί  ή  βεβαίωση   –   αποδεικτικό μόνιμης   κατοικίας   των   γονέων  ή  λογαριασμό   ΔΕΚΟ   6   τελευταίων μηνών   στο όνομα των γονέων. Εξαίρεση στο παρόν δικαιολογητικό θα έχουν οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δήμου μας.
  4. Κάρτα ανεργίας και   των   2   γονέων   ή   1   γονέα   εάν   πρόκειται   για μονογονεϊκή οικογένεια. Σε περίπτωση άνεργου γονέα, μονογονεϊκής οικογένειας, αποδεικτικό μονογονεϊκότητας και επιμέλειας τέκνων. Μετά την κατοχύρωση της θέσης (έγκριση των αιτήσεων & πληρωμή του αντιτίμου)  κατά   την   πρώτη   προσέλευση   του   παιδιού   στο   κέντρο εφαρμογής που έχει δηλώσει (ημέρα 1ης παρουσίας του) θα πρέπει να προσκομιστεί
  5. Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου   που   να   επιτρέπεται   τη   συμμετοχή   σε    αθλητικές   δραστηριότητες.  Χωρίς  αυτήν  την  βεβαίωση  δεν  θα  είναι επιτρεπτή   η   συμμετοχή   του   σε   όλο   το   πρόγραμμα   μέχρι   να   την προσκομίσει.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις για τις επιπλέον θέσεις θα υποβάλλονται από αύριο  Τετάρτη 12 Ιουνίου για τις 3 διαθέσιμες περιόδους ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο  https://demos365agpar.intellisoft.gr/ .

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνον για 1  κέντρο εφαρμογής. Και για περισσότερες από μια περιόδους. Προκειμένου για την  κατοχύρωση της θέσης θα πρέπει να καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό για κάθε περίοδο, εντός 48 ωρών από την εγκριτική απόφαση ελέγχου των   δικαιολογητικών,   η   οποία   θα   έρχεται αυτοματοποιημένα από το σύστημα στο mail του αιτούντος  όπου θα αναγράφεται και ο IBAN λογαριασμός του Δήμου για την πληρωμή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την ιατρική γνωμάτευση την πρώτη μέρα παρουσίας του παιδιού στο κέντρο εφαρμογής. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να συμμετέχει.

Σε περίπτωση που θα συμμετέχουν αδέλφια θα υποβάλλεται διαφορετική αίτηση και δικαιολογητικά για κάθε παιδί. Εάν   στο   Κέντρο   εφαρμογής   της   επιθυμίας   του   αιτούντος,   έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις θα υπάρχει η δυνατότητα αίτησης σε άλλο κέντρο εφαρμογής.

Αναλυτικές οδηγίες για την είσοδο στην πλατφόρμα και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα   υπάρχουν   μέσα   στην   πλατφόρμα   στα   εξής σημεία:

(α) αν κάποιος δεν έχει λογαριασμό χρήστη στην αίτηση εγγραφής νέου χρήστη στην ένδειξη “Βοήθεια εγγραφής”

(β) όταν έχει γίνει ήδη είσοδος χρήστη στην πάνω δεξιά πλευρά δίπλα από την λέξη έξοδος στην επιλογή ρυθμίσεις στην ένδειξη ?

(γ)   στα   χρήσιμα   έγγραφα   εφόσον   έχει   γίνει   είσοδος   και   έχουν καταχωρηθεί τα προσωπικά στοιχεία του γονέα

Ο   γονέας   καταβάλλοντας   την   παραπάνω   συνδρομή,   εφόσον   έχουν ελεγχθεί τα δικαιολογητικά του  κατοχυρώνει την εγγραφή του τέκνου του στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθούν οι αναφερόμενες συμμετοχές   από   τους   κατοίκους   του   Δήμου,   δικαίωμα   αίτησης   θα μπορούν   να   υποβάλλουν   και   κάτοικοι   εκτός   Αγίας   Παρασκευής  με   το κόστος για την συμμετοχή τους να ανέρχεται στο ύψος των εξήντα πέντε (65)€  ανά   παιδί   ξεχωριστά   και   για   κάθε   περίοδο,  χωρίς   δικαίωμα έκπτωσης.

Η   έκδοση  Πιστοποιητικού  Οικογενειακής  κατάστασης μπορεί να γίνει μέσω gov.gr.    

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 6019750.


Πηγή
Author:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα