Εκτελεστική Επιτροπή: Νέα συνεδρίαση την Τρίτη, 8 Μαρτίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι: Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν 3852/2010(Α’ 87),είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Βάσει των ανωτέρω η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών στις 08 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Κατάρτιση προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Νομικών Προσώπων του έτους 2022 και εισήγησή του στην Οικονομική Επιτροπή.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινοποίηση


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα