Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2023-2024 στον παιδικό σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών.

Εγγραφές νηπίων σχολικού έτους 2023-2024 στον παιδικό σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών.

Σας ανακοινώνουμε ότι οι εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Λαιμού Δήμου Πρεσπών για το σχολικό έτος 2023-2024, θα πραγματοποιούνται από Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 έως και την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, από 9:30 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο γραφείο του Παιδικού Σταθμού Λαιμού Δήμου Πρεσπών, με φυσική παρουσία ενός μόνο ατόμου ανά αίτηση (τηλ. Επικοινωνίας: 2385051242, κα Μαριόβα Ειρήνη).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής

1. Αίτηση εγγραφής (δίδεται από τον παιδικό σταθμό) με την κατάθεση της οποίας υπάρχει αποδοχή:

    Α. του κανονισμού λειτουργίας του παιδικού σταθμού
    Β. της αποθήκευσης των στοιχείων της αίτησης ώστε να αξιολογηθούν
    Γ. της αποστολής email και sms για ενημέρωση.

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας , συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών,όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και φωτοτυπία του βιβλιαρίου εμβολίων.

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα και δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) φορολογικού Έτους 2022

4. Υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης των ανωτέρω εάν δεν έχουν υποβληθεί.

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

6. Εργαζόμενοι γονείς:

    Α. Στο Δημόσιο τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη
    Β. Στον Ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη ή αναγγελία πρόσληψης
         Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι: Αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.
    Γ. Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔOY, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
    Δ. Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2022.
    Ε. Άνεργοι Γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων επιπλέον:

   α) αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ, απαραιτήτως με επίσημη μετάφρασή του (αν δεν είναι με λατινική γραφή),

   β) άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύετε.

Σημείωση: Ο παιδικός σταθμός συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ἑναρμόνισης οικογενειακής κι επαγγελματικής ζωής». Όταν ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά. Θα ενημερωθείτε σχετικά εγκαίρως.

Ευχαριστούμε.


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα