Επανάληψη του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη διαμόρφωση διακριτών ελεύθερων χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά προκηρύσσει την επανάληψη του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για τη Διαμόρφωση διακριτών ελεύθερων χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά.

Ο Διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί τον Απρίλιο του 2021, πήραν μέρος 5 έγκυρες συμμετοχές, κηρύχθηκε άγονος με την 22/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και με την 40/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η επανάληψη της διαδικασίας του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”, χωρίς τροποποίηση των όρων του, από τη φάση της δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 23ο της Αναλυτικής Προκήρυξης και σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 “Ματαίωση διαδικασίας” του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) και το άρθρο 20 του Ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική γνωμοδότηση της κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής (προτάσεων) στη Διοργανώτρια Αρχή ορίζεται η 21-06-2022, ημέρα Τρίτη. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η υποβολή των προσχεδίων των μελετών θα γίνει στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παύλου Μελά, στη διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 1, Σταυρούπολη 564 30, Θεσσαλονίκη. Επίσης, δεκτές γίνονται προτάσεις που θα υποβληθούν στην ως άνω διεύθυνση με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη παράδοση και υποβολή τους.

Η Αναλυτική Προκήρυξη με τα Προσαρτήματα και Παραρτήματά της, το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, όπως και τα παρεχόμενα στοιχεία και σχετικές μελέτες (σχέδιο γενικής οργάνωσης με επισήμανση 3 περιοχών, σχέδια Α’ Φάσης αξιοποίησης, χάρτης χαρακτηρισμού δασικών περιοχών, φωτογραφίες κ.α.), θα διατίθενται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση https://pavlosmelas.gr/mppm_neosarxitektonikos2022/ από την 23-02-2022 έως την 06-06-2022.

Οι αιτήσεις εγγραφής στον κατάλογο θα σταλούν αποκλειστικά ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση [email protected] έως και 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] τυχόν ερωτήματα για τον διαγωνισμό μέχρι τη Δευτέρα 21-03-2022.


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα