Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528 (ΦΕΚ Τεύχος Β 5874/18.11.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί την 12η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62):

• διά ζώσης και ταυτόχρονα
• μέσω τηλεδιάσκεψης

με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 12/12/2022 και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ή μη του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2023 (σχετική η υπ΄αριθ. 05/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ )

2. Επανυποβολή θέματος με τίτλο:
Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: «Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από δημοτική έκταση». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ)

3. Έγκριση ετήσιας εισφοράς του Δήμου μας για εργασίες διάθεσης σύμμεικτων αστικών αποβλήτων για το έτος 2023 υπέρ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων(ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Αποδοχή και απόδοση ποσού 145.010,00 ευρώ (Δ΄κατανομή από ΚΑΠ έτους 2022) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ.Αλεξάνδρειας (σχετ. η υπ΄αριθ. 08/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλεξάνδρειας). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για:
Α. Την υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047436 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αρίθ. 15 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για ορισμό μελών επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για χρηματική επιχορήγηση ή μη του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία “Αθλητικός Όμιλος Τρικάλων Μέγας Αλέξανδρος”, για την πραγματοποίηση αθλητικής εκδήλωσης, διοργάνωση camp-τουρνουά ποδοσφαίρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου που θα συμμετέχει στην πενταμελή Επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» και τη συνέχιση υλοποίησής του από τον Δήμο Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ

Κοινοποίηση


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα