Ο Δήμος Ασπροπύργου ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Παρεμβάσεις Κτιρίων Δ. Ασπροπύργου» στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» (Κωδικός ΟΠΣ 6001436) | Δήμος Ασπροπύργου

Η Πράξη αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Αγ. Γεωργίου και Σαχτούρη, ενός κτιρίου που χαρακτηρίζεται από υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις. Η προσέγγιση που προτείνεται για την ενεργειακή αναβάθμιση οδηγεί σε έργο, το οποίο βασίζεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές με στόχο την μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Το έργο θα έχει ως αποτέλεσμα:

α) Την επίτευξη ελάχιστων ενεργειακών αναγκών για όλο το έτος, μέσω επεμβάσεων στα δομικά στοιχεία του κτιρίου

β) Την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με το κατά το δυνατό αποδοτικότερο σύστημα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Στόχος όμως δεν είναι μόνο η ελάχιστη απαιτούμενη ισχύς στην ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιρίου και η εγκατάσταση συστημάτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες του αλλά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα και επίτευξη υψηλού επιπέδου θερμικής άνεσης.

Αυτό θα επιτευχθεί με την ακριβή εκτίμηση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου υπό την επίδραση των λειτουργιών που φιλοξενεί αλλά και των μεταβολών του κλίματος στο σύνολο των ωρών του έτους.

Η υλοποίηση του εν λόγω έργου, με εφαρμογές ενεργειακής καινοτομίας, με επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αναμένεται να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό λειτουργικό κόστος.

  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ

  1. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου με νέα κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή μήκους 24 mm και με συντελεστή 60 W/m2K. Η συνολική ποσότητα των κουφωμάτων που θα αντικατασταθούν είναι 190 m2.
  2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα του κτιρίου, τύπου πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης με προσθήκη άνθρακα πάχους 7,00 cm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,031 W/(m.k), ώστε ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας της οροφής να είναι U<= 0,40 (W/m²k).
  3. Αναβάθμιση των διατάξεων αυτομάτου ελέγχου θέρμανσης και ψύξης στην κατηγορία Β.
  4. Αντικατάσταση του λέβητα και καυστήρα με λέβητα συμπύκνωσης θερμαντικής ισχύος 140 kW.
  5. Αντικατάσταση του ψύκτη με νέο αερόψυκτο ψύκτη νερού ψυκτικής ισχύος 206 kW.
  6. Αντικατάσταση των τριών κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (ΚΚΜ) που εξυπηρετούν τις αίθουσες του παιδικού σταθμού.
  7. Θα τοποθετηθούν νέοι κυκλοφορητές νερού μεταβλητών στροφών (INVERTER) κατάλληλοι για ψύξη-θέρμανση.
  8. Θα ανακατασκευασθεί το δίκτυο χαλκοσωλήνων του υπογείου και θα τοποθετηθούν διακόπτες με θερμοστατική κεφαλή στα θερμαντικά σώματα του υπογείου.
  9. Θα τοποθετηθούν δύο ηλιακοί θερμοσίφωνες διπλής ενεργείας στα δώματα του κτιρίου για την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης.
  10. Θα γίνει μετατροπή σε όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά φθορισμού 2Χ36W του κτιρίου ώστε να υποδεχθούν λαμπτήρες led ισχύος 18 W.

Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις η υπολογιζόμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας είναι 194,2 kWh/m2.

Κάθε παρέμβαση που προτείνεται καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

Η πράξη προϋπολογισμού 301.120,00 € συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Στόχος πολιτικής: 2. Μια Ευρώπη πιο Πράσινη και πιο Ανθεκτική

Προτεραιότητα: 2Α. Προώθηση της μετάβασης σε μια πράσινη περιφερειακή οικονομία


Πηγή
Author: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΖΗΣ

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα