Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας, Πίνακες προσληπτέων, Ονομαστικοί πίνακες και Πίνακες απόρριψης της προκήρυξης ΣΟΧ 3/2024 του Δήμου Χανίων

03.07.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 13:55


Εκδόθηκαν σήμερα 03/07/2024, το πρακτικό επιλογής προσωπικού καθώς και οι πίνακες κατάταξης, επιλογής και απόρριψης των υποψηφίων της ΣΟΧ 3/2024 (υπ’αριθμ. 25364/2-5-2024 Ανακοίνωση του Δήμου Χανίων).

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), ήτοι από 04-07-2024 μέχρι και 1507-2024, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ.

ΠΙΝΑΚΕΣ 3/2024 ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ


Πηγή
Author:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα