Πρόσκληση 20ής Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 07-03-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. – Δήμος Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 3-3-2023
Αριθ. Πρωτ.: 7287

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

     Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην αίθουσα «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 7-3-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 20 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση μελών Οικονομικής Επιτροπής για τις ειλημμένες απόφασεις της Ο.Ε. κατά την 19η Έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, σύμφωνα με την αρ. Εγκυκλίου 374 Α.Π.:39135/30-5-2022 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), στη συζήτηση της Αγωγής της Λουβερδή Άννας, κατά του Δήμου Φυλής, κατά τη δικάσιμο της 8-3-2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος)

2. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (19ο τμήμα), στη συζήτηση της Αγωγής των Αλεξάνδρα χήρας Αποστόλου Κουρκούτα κ.λ.π. κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 9-3-2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος)

3. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου, την κατάθεση προτάσεων, προσθήκης-Αντίκρουσης κατά τη συζήτηση της Αγωγής της Ειρήνης Ντίνου κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 9-3-2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος)

4. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), στη συζήτηση της Αγωγής της Παπαθεοδώρου Γραμματικής κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 15-3-2023 και σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος Ο.Ε. – Δήμαρχος)

5. Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΥΠΕΡΔΕΣΜΕΥΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΥΣΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022» Α.Μ. 45Κ/2022 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΥΠ., προϋπολογισμού 170.686,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α,), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 6851/1-3-2023 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.
(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα