Συμμετοχή-τοποθέτηση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλόντος και Ενέργειας κ. Ανάργυρου Πατακάκη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων.

Συμμετοχή-τοποθέτηση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλόντος και Ενέργειας κ. Ανάργυρου Πατακάκη στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων.

Στόχος της Διοίκησης μας η χρυσή τομή μεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και οικονομικής ανάπτυξης.

Την Πέμπτη 4 Ιουλίου συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος με θέμα ημερήσιας διάταξης : «Δίκτυο Natura 2000-Επικαιροποίηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών που διέπει τις περιοχές Natura 2000 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσε ο κ. Ανάργυρος Πατακάκης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα εξής :

«Το έργο της επικαιροποίησης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ), που διέπει τις περιοχές Natura 2000, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι εξέχουσας σημασίας και θα αποτελέσει σημαντική βάση για το χωροταξικό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

        Το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας, θα πρέπει να αποδώσει την πολυπόθητη χρυσή τομή που αποζητάμε ως Διοίκηση, ανάμεσα στην προστασία και διαφύλαξη του τόσο σπουδαίου και ευαίσθητου Περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που είναι σημαντικά αναγκαίες για την κοινωνική ευημερία και το μέλλον του τόπου μας.

          Οι σύγχρονες τάσεις με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι, σχετίζονται με αντιξοότητες τις οποίες όλοι μας, καθημερινά, καλούμαστε να διαχειριστούμε. Η κλιματική αλλαγή αλλάζει άρδην όλα όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε – για τον τρόπο που ζούσαμε και τους κινδύνους που είχαμε να διαχειριστούμε και να καταπολεμήσουμε. Πλέον, δυστυχώς, ερχόμαστε συχνά αντιμέτωποι με φαινόμενα παρατεταμένης ξηρασίας, ανεξέλεγκτες πυρκαγιές, ή πλημμυρικά φαινόμενα που αφήνουν πίσω τους καταστροφές τεράστιου μεγέθους.

Η ανάγκη για προστασία και διαφύλαξη του φυσικού μας περιβάλλοντος έρχεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας. Το δίκτυο Natura 2000 στη ΑΜΘ περικλείει περιοχές μεγάλου φυσικού πλούτου όπως τα Στενά του Νέστου, οι Κορυφές του Όρους Φαλακρό, το Δάσος της Δαδιάς (όπου η εξέταση της ΕΠΜ μετά την πυρκαγιά του 2023 θα ήταν χρήσιμη, διότι δεν γνωρίζουμε εάν έχει γίνει, καθώς πολλά από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν έχουν μεταβληθεί), η Κοιλάδα του Φιλιούρι και άλλες πολλές περιοχές.

Σαφώς οι ζώνες αυτές πρέπει να εξακολουθήσουν να προστατεύονται να διαφυλάσσονται και να προβάλλονται – αποτελούν μέρος της κληρονομιάς αυτής της Περιφέρειας, και θα πρέπει να βρεθούν και γόνιμοι τρόποι – λύσεις, ώστε οι περιοχές αυτές να φιλοξενήσουν ήπιες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αναγκαίες για την ανάπτυξη του τόπου.

Το μεγάλο εύρος δυνατοτήτων εξέλιξης και ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ , θέλει να ενισχύσει και να στηρίξει η παρούσα Διοίκηση, με την ισχυρή βούληση να επιταχύνει τους ρυθμούς της, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο ενός περιβάλλοντος που ανθεί και προστατεύεται.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του οράματος και στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, όπως η καλλιέργεια φυτικών ειδών ή η κτηνοτροφία, θα πρέπει να ενταχθούν στις υπό όρους δραστηριότητες εντός αυτών των ζωνών. Οι όροι οφείλουν να λειτουργήσουν προστατευτικά για το Δίκτυο Natura στο βαθμό που είναι ορθολογικός και να μην καθιστούν απαγορευτική την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μέσα σε αυτές. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να επιτευχθεί η αρμονική ένταξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στην υπάρχουσα προστατευόμενη  βιοποικιλότητα.

Πέραν αυτού, η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεδομένης της φιλοπεριβαλλοντικής φύσης αυτών, είναι κάτι ακόμα που οφείλει να διερευνηθεί με σκοπό να ενταχθεί στις επικαιροποιημένες ΕΠΜ του δικτύου Νatura 2000. Η ανάγκη μείωσης του ενεργειακού μας αποτυπώματος – είναι – και θα παραμένει – βασική αναγκαιότητα για τα χρόνια που έρχονται. Επιπροσθέτως, η δραστηριότητα αυτή αποτελεί ακόμα μια αναπτυξιακή επενδυτική κίνηση για την Περιφέρεια μας, που συγκαταλέγεται στις Περιφέρειες με την μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ στη χώρα μας.

Κάθε δραστηριότητα που στηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη, όπως και η περαιτέρω ανάπτυξη του οικο-τουρισμού στις ζώνες αυτές, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες Μελέτες. Θα πρέπει να δοθούνε λύσεις που θα καθιστούν τις επενδύσεις βιώσιμες και ελάχιστα παρεμβατικές σε ένα ευαίσθητο οικολογικό περιβάλλον, που θα είναι και προσβάσιμο και επισκέψιμο για τον τουρισμό της περιοχής.

Σημαντικό ρόλο στην τοπική ανάπτυξη, έχουν οι λατομικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά του κλάδου του μαρμάρου φτάνει το 35% του ακαθάριστου προϊόντος του Νομού Δράμας, ενώ παράλληλα, το 80% του Ελληνικού Μαρμάρου εξορύσσεται στην περιοχή.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει τρόπος, η λατομική δραστηριότητα, να συνυπάρξει σε απόλυτη ισορροπία με την προστασία του περιβάλλοντος, ακόμα και σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές. Σε αυτές, μπορεί να ακολουθηθεί το μοντέλο της υπόγειας εξόρυξης, μέθοδος που εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εντός προστατευόμενων περιοχών.

Ολοκληρώνοντας, το όραμα μας ως Διοίκηση της Περιφέρειας είναι η προστασία των ζωνών Natura 2000, η διαφύλαξη τους για τις μελλοντικές γενιές αλλά και η αξιοποίηση αυτών με τρόπους που επιτρέπουν την ανάπτυξη υγιών αειφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων σε αυτές. Γιατί η κληρονομία αυτού του τόπου ανήκει στον πληθυσμό αυτής της Περιφέρειας, και με σεβασμό και φροντίδα θα διαφυλάξουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους οδηγώντας τους στο δρόμο της ανάπτυξης.

Θέλω να συγχαρώ την Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, κ. Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, για την πρόσκληση και το βήμα, που μας έδωσε την δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις και τις θέσεις μας σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως και για το έντονο προσωπικό ενδιαφέρον που έχει επιδείξει για την περιοχή μας εκφράζοντας την επιθυμία της να επισκεφθεί της Περιφέρεια μας και το Δάσος της Δαδιάς, ώστε συνδράμει και να προσφέρει από την θέση της για την άμεση αποκατάσταση του».


Πηγή
Author:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα