Συνάντηση για τις Λιμνοθάλασσες της Π.Ε. Ροδόπης

Στις 21 Φεβρουαρίου, κατόπιν πρόσκλησης του Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κ. Ταπατζά Εμμανουήλ πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του με θέμα «τη βελτίωση και τoν εκσυγχρονισμό των πάγιων εγκαταστάσεων των 6 λιμνοθαλασσών της Π.Ε Ροδόπης (Ξηρολίμνη, Μαυρολίμνη, Αλυκή, Πτελέα, Έλος, Λίμνη) και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν».

Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜΘ (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Ροδόπης – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας ΑΜΘ – Τμήμα δομών περιβάλλοντος ΠΕ Ροδόπης – Ο Δήμαρχος Μαρωνείας Σαπών και Τεχνικές Υπηρεσίες Μαρωνείας Σαπών – Ο Σύμβουλος Περιφερειάρχη ΑΜΘ για θέματα αλιείας – Η Ειδική Σύμβουλος πρωτογενούς τομέα Περιφέρειας ΑΜΘ), οι εκπρόσωποι των εταιριών και των αλιευτικών συνεταιρισμών που διαχειρίζονται τις 6 λιμνοθάλασσες. Ομιλητές της παρουσίασης ήταν ο κ. Τσιάρας Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός, ειδικός σε θέματα λιμενικών και παράκτιων έργων και ο κ. Τσιάρας Βασίλειος, ιχθυολόγος ΠΕ.

Στο πρώτο μέρος της παρουσίασης ο κ. Τσιάρας Βασίλειος, ως ιχθυολόγος ανέπτυξε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι λιμνοθάλασσες ως οικοσυστήματα  και τον κύκλο ζωής των ψαριών από τη στιγμή που εισέρχονται ως γόνος στη λιμνοθάλασσα από τη θάλασσα, μέχρι την πλήρη ενηλικίωση τους και τη διάθεση τους στην τοπική αγορά.

 Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, ο κ. Τσιάρας Αλέξανδρος, ως πολιτικός μηχανικός ειδικός σε θέματα παράκτιας μηχανικής, παρουσίασε την κατάσταση όλων των υφιστάμενων πάγιων εγκαταστάσεων των έξι (6) λιμνοθαλασσών και τις παρεμβάσεις – έργα που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την συντήρηση – εκσυγχρονισμό  τους.

Πιο συγκεκριμένα τα έργα που εξετάστηκαν και προτείνονται να γίνουν σε όλες τις λιμνοθάλασσες είναι:

  • Εκβάθυνση των εσοδευτικών στομίων, των καναλιών εσόδευσης, των τάφρων παγίδευσης ψαριών και των καναλιών των λιμνοθαλασσών, στο βάθος των  δύο (2) μέτρων.
  • Εκβάθυνση των τάφρων διαχείμασης στο βάθος των  έξι (6) μέτρων.
  • Καθαίρεση υφιστάμενων ιχθυοσυλληπτικών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων (με νέες διαστάσεις και σχεδιασμό) που θα μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στο ρόλο τους και θα αντέχουν τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν  από τις μεγάλες διαφορές στάθμης ανάμεσα στην λιμνοθάλασσα και την θάλασσα. Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων δημιουργούνται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα , ενώ εξαιτίας της συνδυασμένης δράσης της αστρονομικής και μετεωρολογικής παλίρροιας  παρουσιάζονται έντονες ανυψώσεις της στάθμης της θάλασσας.
  •  Επισκευή, συντήρηση λοιπών εγκαταστάσεων που υπάρχουν επί μέρους σε κάθε λιμνοθάλασσα, αφού η κάθε μία έχει την δικιά της ιδιαίτερη τοπογραφία.

Στα συγκεκριμένα έργα – παρεμβάσεις παρουσιάστηκαν αναλυτικές προμετρήσεις όλων των εργασιών και των υλικών όπως επίσης και η κοστολόγηση τους ανά  έργο (σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες κοστολόγησης του ΥΠΕΧΩΔΕ) για όλες τις λιμνοθάλασσες.

                Επιπλέον, για τις εκσκαφές και τα βυθοκορήματα που θα προκύψουν  παρουσιάστηκαν και οι  θέσεις απόθεσης τους με τις αντίστοιχες συντεταγμένες τους.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης πήραν το λόγο οι εκπρόσωποι των εταιρειών και των αλιευτικών συνεταιρισμών που παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Το θέμα που ανέδειξαν ως κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι η συνεχόμενη πρόσχωση (με άμμο, φύκια κ.α) των εσοδευτικών στομίων και των καναλιών εσόδευσης.

Δυστυχώς, είναι γεγονός ότι τα εσοδευτικά στόμια και των έξι (6)  λιμνοθαλασσών έχουν πάψει να επιτελούν το ρόλο τους, ο οποίος είναι η αποτροπή της εισόδου των φερτών υλικών (άμμος, φύκια κ.α) τα οποία μεταφέρονται από τη θάλασσα εξαιτίας της δράσης των ανεμογενών κυματισμών. Αυτή η μεταφορά έχει ως αποτέλεσμα έντονα φαινόμενα πρόσχωσης που οδηγούν σε μερική ή ολική διακοπή της τροφοδότησης με θαλασσινό νερό των ευαίσθητων λιμνοθαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η παρατεταμένη διακοπή αυτής της κίνησης  του νερού μπορεί να οδηγήσει στην πλήρη θανάτωση όλων των οργανισμών που διαβιούν μέσα στα νερά των λιμνοθαλασσών (φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, ψάρια κ.α) λόγω της έλλειψης οξυγόνου.

Στο τέλος της συνάντησης συμφωνήθηκε ότι για την προσωρινή και άμεση λύση θα πρέπει από κοινού να ενεργήσουν Περιφέρεια ΑΜΘ και εκμισθωτές των Λιμνοθαλασσών.

Παράλληλα θα πρέπει η Περιφέρεια ΑΜΘ να βρει χρηματοδότηση μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το πρόγραμμα Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών και θάλασσας για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με απώτερο σκοπό την μόνιμη λύση                                                                                

                                                                                                                        Από το γραφείο

                                                                                                             Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ροδόπης


Πηγή
Author:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα