Τακτική συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής στις 23-01-2024

1.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΛΟΓΩ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108159/15.12.2023 ΚΑΙ 108153/15.12.2023 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ

2.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

3.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ»

4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

5.

ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) – ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου – 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΥΜΠΕ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ)»

6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΝ (ΕΝΕΡΓΕΙακή συνείδηση πολιτών: το θεμέλιο των ενεργειακών κοινοτήτωΝ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Interreg VI-A Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027

7.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ου & 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 33ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1.1.44.1 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5051) ΔΡΑΣΗΣ 1.1.44.1 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

8.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ»

9.

ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΦΘΟΡΕΣ ΣΕ ΔΕΝΔΡΟ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΓΙΑΜΠΟΥΔΑΚΗ

10.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (COMPACT) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

11.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΤΟΜΗΣ ΝΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ

12.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΛΟΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

13.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΡΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ, Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

14.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (παρ. 5 άρθρου 45 ν. 4830/2021)

15.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΚΕΜ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ 2021-2027»

16.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

17.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

18.

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ»

19.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡ. 578/2023 ΚΑΙ 637/2023 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

20.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» Α/Α2 σύμβαση του έργου (subproject) «ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο και πράσινο αστικό μέλλον» (ΟΠΣ 5189738) – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα Τμήματα 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 και 1.10, ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για τα Τμήματα 1.7 και 1.11 ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ για το Τμήμα 1.4

21.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 583/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 213 ΤΗΣ Π.Ε. 3 ΣΟΥΔΑΣ»

22.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. 659/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

23.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ – ΤΑΠ

24.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2656/2024)

25.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2657/2024)

26.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2658/2024)

27.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2659/2024)

28.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3032/2024)

29.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΜΠΕ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

30.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΧΑΡΑΚΙΑΣ

31.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

32.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

33.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024


Πηγή
Author:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα