Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 10/7/2024 | Δήμος Χαλκιδέων

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας υλικών για τη συντήρηση των παγίων εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλκιδέων για το έτος 2024,προϋπολογισμού 354.774,54 με τον Φ.Π.Α. και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων,

2. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. της μελέτης: «Στατική μελέτη για την επισκευή και ενίσχυση των κτιρίων ΕΠΑΛ»,

3. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. της μελέτης: «Διαμόρφωση πάρκων και κοινοχρήστων εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων»,

4. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση παλαιάς πλατείας Βασιλικού»,

5. Περί αποδοχής μελέτης του έργου με τίτλο « Συντήρηση Η/Μ Εγκαταστάσεων για το έτος 2024 »,

6. Περί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, μετά από την αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στα Ο.Τ.743Β & 743Γ Συνοικία Ζ΄ Χαλκίδας,

7. Περί καθορισμού των ειδικοτήτων και του αριθμού ατόμων ανά ειδικότητα για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας οκτώ (8) μηνών,

8. Περί κατανομής ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκιδέων για το διδακτικό έτος 2024-2025,

9. Περί προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας καταστήματος λόγω στέρησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.3463/2006 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, του Ν.4442/2016 ΦΕΚ 230/7-12-2016 και της 16228/18-05-2017 ΦΕΚ 1723/18-05-2017 (από αναβολή),

10. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού ΕΡΜΟΥ 7 στη Χαλκίδα, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 30539 /Γ.Π.:12591/02-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

11. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΑ 2 στη Χαλκίδα, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 30541 /Γ.Π.:12593/02-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

12. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού ΦΡΙΖΗ 4 στη Χαλκίδα, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 30544 /Γ.Π.:12596/02-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

13. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ10 στη Χαλκίδα, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 30550 /Γ.Π.:12598/02-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

14. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (τοποθέτηση 5 ψυγείων), επί της οδού Λ. ΧAΪΝΑ (ΣΤΑΣΗ ΟΜΠΡΕΛΑ) στη Χαλκίδα, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 30554/ Γ.Π:12601/02-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

15. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε περίπτερο (τοποθέτηση 3 ψυγείων), στη θέση “Ροδιές” σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 30556/Γ.Π:12603/02-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

16. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, επί της οδού ΛΥΚΟΦΡΩΝΟΣ 6 και ΚΑΡΥΔΑ στη Χαλκίδα,για την τοποθέτηση πάγκου έκθεσης οπωρολαχανικών σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 30551/ Γ.Π:12599/02-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

17. Περί έγκρισης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων- σκαλωσιάς επί της οδού ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ- ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ στη Ν.Αρτάκη , σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 30423/ Γ.Π.:12549/02-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων,

18. Περί έγκρισης παράτασης ωραρίου μουσικής,

19. Περί έγκρισης αύξησης της τιμής του μπλόκ (κουπονιών) για τα μέλη των ΚΑΠΗ,

20. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της Λ. Γεωργίου Παπανδρέου στο ύψος του 11ου δημοτικού σχολείου Χαλκίδας,

21. Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχημάτων επί της Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ και οδού 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, στη Χαλκίδα (από αναβολή),

22. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν ιδιοκτησίας, επί της οδού ΣΑΜΑΡΤΖΗ και ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 9 στη Χαλκίδα,

23. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου ακινήτου, επί της οδού Ι.ΓΚΟΜΙΝΗ 7 στο Ο.Τ.2 στη συνοικία Α’ στη Χαλκίδα,

24. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν ιδιοκτησίας , επί της οδού ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ 2 στη Χαλκίδα,

25. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν εισόδου ιδιοκτησίας , επί της οδού ΛΕΜΠΕΣΗ 2 στη Χαλκίδα,

26. Περί απαγόρευσης της στάσης και της στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου ακινήτου, επί της οδού ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 52 και απέναντι μήκους 7 μέτρων στη Χαλκίδα,

27. Περί έγκρισης παράτασης αιτήματος για χορήγηση άδειας χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ικριωμάτων- σκαλωσιάς επί της οδού ΚΑΚΑΡΑ 6 στη Χαλκίδα , σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 30917/ Γ.Π.:12846/04-07-2024 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Διεύθυνσης Προσόδων (από αναβολή).


Πηγή
Author: kgkegka

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα