Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 31/1/2024 | Δήμος Χαλκιδέων

Tακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα επί των οδών Ληλαντίων και Μεγασθένους 34, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με: α) το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 που αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, β) το άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 , και γ) το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα άρθρα 8 και 9 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί έγκρισης μεταφοράς των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων / λυόμενων νομικών προσώπων και κλείσιμο αυτών,

2. Περί ορισμού μελών επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής των συνεχιζόμενων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του πρώην Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Χ) για το έτος 2024,
3. Περί ορισμού μελών επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής των συνεχιζόμενων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του πρώην Νομικού Προσώπου (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ) για το έτος 2024,

4. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.Πρωτ. 31001/25-7-2023 και 45419/2-11-2023 αιτήσεις,

5. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 26799/04-07-2023 έγγραφο του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

6. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.17173/56/28-08-2023 απόφαση της ΥΔΟΜ,

7. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.1708/01-04-2022 έγγραφο της ΥΔΟΜ,

8. Περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ.1568/19-04-2018, 33131/18-09-2023 και 40148/28-09-2023 έγγραφα της ΥΔΟΜ,

9. Περί έγκρισης Πρακτικού για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5437/22-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV14046304 2023-12-22) σύμβασης του πρώην Νομικού Προσώπου Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. που αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια χημικού υλικού για το Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλκίδας»,

10. Περί μη άσκησης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης από απαλλοτρίωση,

11. Περί καθορισμού αποστάσεων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις θέσεις δραστηριοποίησης πωλητών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.


Πηγή
Author: kgkegka

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα