Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών

RAPID TEST Πρόγραμμα εβδομάδας

13/05/2022

LINK

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια διαφόρων τύπων καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων  και προμήθεια των λιπαντικών για τις ανάγκες συντήρησης των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα δοθεί ως ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενης, μέσης τιμής λιανικής και χονδρικής πώλησης έκαστου είδους, που ανακοινώνει το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Ν. Θεσσαλονίκης κατά την ημέρα παράδοσης, για την προμήθεια των καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων του Δήμου Καλαμαριάς και των νομικών προσώπων του.

Για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα

Θα μπορέσετε να κατεβάσετε τα αρχεία από το e-mail που δηλώσετε στην παρακάτω φόρμα


Πηγή
Author: Ιωάννης Γκαρμίρης

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
25FollowersFollow

Τελευταία Νέα