Διαγωνισμοί - ΠροκυρήξειςΕργασίαΚοινωφελή

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 23/11/2021

Καλείστε στην 8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα λάβει χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με τις οδηγίες της υπ΄αριθμ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 23 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 09:30 με τα εξής θέματα:

  1. Λήψη απόφασης που αφορά στην ολική αφαίρεση δέντρων.
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου (υποβιβασμού πεζοδρομίου) επί της οδού Αγρινίου (Ο.Τ.232) στην Κ. Ταύρου.
  3. Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Κ…… Α……, Μ…… Α……, Ε…… Α….., Γ….. Κ……, Μ….. Κ…… και Α……. Μ…… μεταξύ των Ο.Τ. 201, 196, 195, 194 & 202 της Δ.Κ. Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου, σε συμμόρφωση της Α6978/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.


Πηγή
Author: vikonomou

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button