Δημοτικό Συμβούλιο 04/10/2022

Καλείστε στην 33η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης σύμφωνα και με το άρθρο 78 του Ν.4954/22 (ΦΕΚ 136/9-7-22),στις 4 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη με ώραέναρξης 09:00π.μ., με τα εξής θέματα:

 1. Λήψη απόφασης – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση ενδοδικαστικού  συμβιβασμού  κατ΄ άρθρο 126B’ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας με  την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης  με την επωνυμία « Κ….. Ο…. Ε.Π.Ε» σχετικά  με  την  από 16-06-2022 με αριθ. καταχ. ΑΓ252/17-6-2022 αγωγή  της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά .
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. 60/2022 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου» που αφορά στις οικονομικές καταστάσεις 2021, ισολογισμού 2021 και έκθεσης πεπραγμένων χρήσης 2021.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. 61/2022 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου» που αφορά στον Προϋπολογισμό έτους 2023.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄αριθμ. 62/2022 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου» που αφορά στην εισηγητική έκθεση για την χρηματοδότηση της Κοινωφελούς επιχείρησης έτους 2023.
 5. Λήψη απόφασης για την απόδοση του υπ’ αριθ. 986/29-6-2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 6. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και την έκδοση καρτών καυσαερίων».
 7. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ταχογράφων για οχήματα του Δήμου».
 8. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που αφορά δαπάνες έκδοσης βεβαιώσεων ταχογράφων για οχήματα του Δήμου.
 9. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης και την έγκριση των επιχορηγήσεων σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία.
 10. Παράταση της ημερομηνίας λήξεως από 1/10/22 σε 20/12/22 του έργου με τίτλο «Climate Change Film Festival (CCFF) στο οποίον συμμετέχει ο Δήμος Μοσχάτου- Ταύρου».
 11. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια με τοποθέτηση των εργασιών «Παρεμβάσεις ανάπλασης για την αναζωογόνηση και βιοκλιματική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της συνοικίας των προσφυγικών στη Δ.Κ Ταύρου για την ιστορική και αισθητική ανάδειξη της περιοχής, την περιβαλλοντική προστασία και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής».
 12. Λήψη απόφασης για: α)την έγκριση της υπ΄αριθμ. 06/2022 μελέτης της Τ.Υ. και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης που αφορά στην δημοπράτηση του έργου  «Άμεση αποκατάσταση βλαβών δημοτικών οδών προς άρση του κινδύνου», προϋπολογισμού 400.000,00€ με ΦΠΑ, β) τον ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού.
 13. Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.:13312/13-8-2020 σύμβασης ,προμήθειας καυσίμων κίνησης.


Πηγή
Author: vikonomou

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
37FollowersFollow

Τελευταία Νέα