Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο “Πιλοτικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) στο πλαίσιο του Rebranding της Δ.ΥΠ.Α. – Ενεργειακή & Λειτουργική αναβάθμιση ακινήτου στέγασης του ΚΠΑ2 Καλλιθέας με ενσωμάτωση της νέας εταιρικής ταυτότητας της Υπηρεσίας”

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με αξιολόγηση μελέτης με τίτλο «Πιλοτικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) στο πλαίσιο του Rebranding της Δ.ΥΠ.Α. – Ενεργειακή & Λειτουργική αναβάθμιση ακινήτου στέγασης του ΚΠΑ2 Καλλιθέας με ενσωμάτωση της νέας εταιρικής ταυτότητας της Υπηρεσίας». Το έργο είναι εκτιμώμενης κατά τον προϋπολογισμό αξίας 992.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής» και σύστημα προσφοράς κατ’ αποκοπή για ολόκληρο το έργο.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α.Σ. 204586).

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η 19.12.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη πατήστε εδώ


Πηγή
Author: Θωμάς Βάλλας

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα