Διακυρυξη Διαγωνισμου Προμήθειας Η/Υ για τις ανάγκες των Εργαστηρίων των Επαιδευτικών Δομών της Περ/κης Δ/σης Κ. & Δ. Μακεδονίας

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων των εκπαιδευτικών δομών της Δ.ΥΠ.Α. αρμοδιότητας Περ/κης Δ/νσης Κ. & Δ. Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στις ΕΝΟΤΗΤΕΣ και στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Διακήρυξης της Σύμβασης, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των «157.500,00» € πλέον του ΦΠΑ ή «195.300,00» € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δείτε εδώ την πρόσκληση


Πηγή
Author: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα