Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια διδακτικών βιβλίων για τις ανάγκες των ΕΠΑ.Σ. της Περ/κης Δ/νση Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. για το σχολικό έτος 2023-2024

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια διδακτικών βιβλίων για τις ανάγκες των ΕΠΑ.Σ. της Περ/κης Δ/νση Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. για το σχολικό έτος 2023-2024, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.669,81€ πλέον ΦΠΑ (6%) ήτοι 7.070,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (6%), κοινοποιεί την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε ταχυδρομικώς ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου ( Αναθέτουσας Αρχής ) επί της οδού 3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, τκ 45 500 Ιωάννινα.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση


Πηγή
Author: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα