Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών μηχανισμών/συσκευών (11 σε αριθμό/τεμάχιο) για την κάλυψη των αναγκών ψύξης/θέρμανσης των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την προμήθεια και τοποθέτηση (11 σε αριθμό/τεμάχιο) κλιματιστικών μηχανισμών/συσκευών για την κάλυψη των αναγκών ψύξης– θέρμανσης των κτιρίων των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Ηπείρου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 8.590,00 € πλέον του ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού 10.651,60 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, κοινοποιεί την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 04/10/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε ταχυδρομικώς ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου ( Αναθέτουσας Αρχής ) επί της οδού 3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, τκ 45003 Ιωάννινα.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

 


Πηγή
Author: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΡΙΔΑ

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα