Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για την καλυψη των αναγκών της Π.Δ. Ηπείρου και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών της για το έτος 2024

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Δνσης Ηπείρου της Δ.ΥΠ.Α. και των εποπτευόμενων υπηρεσιών της για το έτος 2024, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 7.920,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) ήτοι 9.820,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), κοινοποιεί την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους το αργότερο μέχρι την 30/01/2024ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. είτε αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε ταχυδρομικώς ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στην έδρα της Περ/κης Δ/νσης Ηπείρου ( Αναθέτουσας Αρχής ) επί της οδού 3ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, τκ 45 500 Ιωάννινα.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση


Πηγή
Author: ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα