Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: «Να εξασφαλιστούν οι συνθήκες βιωσιμότητας και λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου»

 

 

 

Τη λήψη ειδικής μέριμνας στο νέο σύστημα εισακτέων για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να καταστεί εφικτό να υποδεχθεί το σύνολο των εισακτέων που θα του αναλογούν, να μην ισχύσει το νέο σύστημα της βάσης εισαγωγής λόγω των ιδιότυπων συνθηκών εξαιτίας του Covid19, να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η εκκρεμούσα αξιολόγηση της βιωσιμότητας του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης στη Λευκάδα, αλλά και να εγκριθούν πρόσθετα κονδύλια από το Υπουργείο Παιδείας για τη μεταβατική στέγαση των φοιτητών σε ξενοδοχειακές κλίνες σε όλα τα νησιά, μέχρι να ολοκληρωθούν τα δρομολογημένα έργα ανέγερσης φοιτητικών εστιών, ψήφισε κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, στη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη -μέσω της πλατφόρμας e:Presence.gov.gr- το Σάββατο 17 Απριλίου 2021.

Στη συζήτηση του θέματος της ενίσχυσης του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετείχε και ο Πρύτανης του Ι.Π., καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, ο οποίος παρουσίασε τις παραμέτρους του νέου συστήματος εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και τους κινδύνους που πρέπει ν’ αποφευχθούν για τα περιφερειακά Πανεπιστήμια. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για το ενδιαφέρον και τη στήριξη του Ιδρύματος από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αναλυτικά με το ψήφισμα, το οποίο πρότεινε η Περιφερειακή Αρχή, μετά την εισήγηση του θέματος με τίτλο «Να εξασφαλισθούν οι συνθήκες βιωσιμότητας και λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου», από την Περιφερειάρχη, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, αποφασίστηκαν τα εξής:

 

 «•      Να ληφθεί ειδική μέριμνα στο νέο σύστημα εισακτέων για τα Περιφερειακά Ιδρύματα όπως το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ούτως ώστε να καταστεί εφικτό να υποδεχθούν το σύνολο των εισακτέων που θα τους αναλογούν (ως ποσοστό εισακτέων επί του συνόλου), όπως αυτό θα οριστεί το προσεχές διάστημα από το Υπουργείο Παιδείας.

 

Σε διαφορετική περίπτωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος σε μικρό βάθος χρόνου, να τεθεί εν αμφιβόλω η βιωσιμότητα της περιφερειακής ανώτατης εκπαίδευσης, αρχικά μέσω της κατάργησης συγκεκριμένων ακαδημαϊκών μονάδων και εν συνεχεία  των ίδιων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

 

  • Ιδιαίτερα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να μην ισχύσει το νέο σύστημα της βάσης εισαγωγής, λόγω των δυσχερών και ιδιότυπων συνθηκών του εκπαιδευτικού συστήματος λόγω Covid-19 και τις συνέπειες του στους μαθητές της Γ’ Λυκείου.

 

  • Να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η εκκρεμούσα αξιολόγηση της βιωσιμότητας του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης (Λευκάδα) από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η εισαγωγή πρωτοετών φοιτητών σε αυτό. Λόγω της μοναδικότητας του αντικειμένου του σε περιφερειακό επίπεδο, εκτιμάται ότι η λειτουργία του εν λόγω Τμήματος θα συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική αλλά και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας.

 

  • Να εγκριθούν πρόσθετα κονδύλια από το Υπουργείο Παιδείας για την μεταβατική στέγαση των φοιτητών σε ξενοδοχειακές κλίνες σε όλα τα νησιά, όπως αυτά σχεδιάζεται να αποτυπωθούν στην υπό κατάρτιση προγραμματική συμφωνία του Ιονίου Πανεπιστημίου με το Υπουργείο Παιδείας, έως ότου ολοκληρωθούν τα δρομολογούμενα από το Ίδρυμα έργα ανέγερσης των φοιτητικών εστιών και δοθεί μόνιμη λύση στο πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών».

Στην εισήγησή της η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων υπογράμμισε την ανάγκη ειδικής μέριμνας στο νέο σύστημα εισακτέων, καθώς -όπως επισήμανε- οι διατάξεις του νέου Ν.4777/2021, μεταξύ άλλων, ορίζουν ένα νέο πλαίσιο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δίνοντας τη δυνατότητα στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα να προσδιορίζουν τις παραμέτρους της εισαγωγής, όπως τη βάση εισαγωγής ως ποσοστό του μέσου όρου των επιδόσεων των υποψηφίων. Το μέτρο αυτό είναι προς την κατεύθυνση της ποιότητας και της αναβάθμισης και γι’ αυτό έγινε δεκτό κατ’ αρχήν θετικά από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το νέο αυτό σύστημα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια, όμως, φέρεται ότι θα επιφέρει μείωση στον συνολικό αριθμό των εισακτέων, λόγω ακριβώς της εφαρμογής του συστήματος ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Η μείωση αυτή αφορά κυρίως στα Περιφερειακά Ιδρύματα, δεδομένου ότι τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων πανελλαδικά είναι πρωτίστως δημογραφικά/χωρικά, αλλά και οικονομικά, σχετιζόμενα και με το κόστος πρόσβασης και διαβίωσης στην περιφέρεια, ειδικά στην νησιωτική. Κατά συνέπεια, οι επιλογές των υποψηφίων εισακτέων δεν συνδέονται αποκλειστικά με την ποιότητα του σπουδών στα Α.Ε.Ι., αλλά με παράγοντες κυρίως δημογραφικούς και οικονομικούς. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο κινδυνεύει έτσι να στερηθεί τον αριθμό εισακτέων στα Τμήματά του που του προσδίδει τις συνθήκες βιωσιμότητας. Αυτό θα φέρει πιθανό κίνδυνο λειτουργίας κάποιων Τμημάτων του.

Όπως υπογράμμισε η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποτελεί το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως φορέας εκπαίδευσης και έρευνας, εφαρμογής της καινοτομίας, εκσυγχρονισμού του παραγωγικού της ιστού, αλλά και ως εταίρος και επιστημονικός σύμβουλος στο εγχείρημα του σχεδιασμού της κοινωνικής – οικονομικής της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Διαθέτει δε, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής επέκτασης του Ιονίου Πανεπιστημίου τμήματα σε όλα τα νησιά του Ιονίου, ενώ με τις διατάξεις του Ν.4559/2018 ιδρύθηκε και το Τμήμα Περιφερειακής Ανάπτυξης με έδρα την Λευκάδα.

Σύμφωνα με την Περιφερειάρχη, πέραν όμως της χωρικής και ποσοτικής ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, ένας ποιοτικός παράγοντας βιώσιμης λειτουργίας των Τμημάτων πρέπει να συνδέεται με την προσέλκυση υποψηφίων όπως και την παροχή κινήτρων για σπουδές σε αυτά. Τα κίνητρα μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως την ενίσχυση των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας, και την παροχή δωρεάν στέγασης σε οικονομικά αδύναμους φοιτητές. Αυτό αποτελεί ήδη στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος, παρόλο που επιβαρύνει σημαντικά τον τακτικό προϋπολογισμό του.

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου τόνισε στην εισήγησή της ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων πρέπει να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες του Ιονίου Πανεπιστημίου για την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου και της αναπτυξιακής ακαδημαϊκής του πορείας και εξέλιξης όπως η υποστήριξη της προσπάθειας που ήδη καταβάλει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την ενίσχυση της λειτουργίας του πρόσφατα ιδρυθέντος Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ιδρύματος. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Περιφερειάρχης, «για την Περιφέρεια θα είναι σημαντική η επιστημονική συνδρομή των Ινστιτούτων του σε τομείς υψηλού περιφερειακού ενδιαφέροντος, όπως η εκπόνηση επιστημονικών μελετών, η καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, η πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, η μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς επίσης και η ευρύτερη ανάπτυξη ενός ερευνητικού οικοσυστήματος διεθνούς εμβέλειας, ικανού να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».


Πηγή

spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
38FollowersFollow

Τελευταία Νέα