ΕΕ: Επιπτώσεις από τη χρήση φυτοφαρμάκων

Την απάντησή της στο αίτημα του Συμβουλίου για πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή με...