Ενημέρωση για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024

Ο Δήμος Αιγάλεω εν όψει των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρέχει κάθε δυνατή πληροφόρηση και διευκόλυνση ώστε να εξυπηρετηθούν άμεσα οι εκλογείς.

  • Στον Δήμο μας, θα λειτουργήσουν συνολικά 90 Εκλογικά Τμήματα, τα αναλυτικά στοιχεία των οποίων είναι αναρτημένα στον πίνακα που ακολουθεί:

Εναλλακτικά οι δημότες μπορούν να μάθουν που ψηφίζουν (βάσει του τόπου κατοικίας τους), μέσω της εφαρμογής «Μάθε που Ψηφίζεις» του Υπουργείου Εσωτερικών: https://mpp.ypes.gov.gr/#/

  • Επιπλέον παραθέτουμε τον χάρτη με τα Εκλογικά Διαμερίσματα :

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκλογέων και για τη χορήγηση βεβαιώσεων ταυτοπροσωπίας, το Δημοτολόγιο του Δήμου θα λειτουργήσει επιπρόσθετα κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

  • Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024, 14:00-22:00
  • Σάββατο 8 Ιουνίου 2024, 08:00-22:00
  • Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, 07:00-19:00

Στοιχεία Επικοινωνίας Δημοτολογίου: Ιερά Οδός 364 & Κάλβου, Τηλ: 2132044893 – 894 – 897 – 953.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και τη διευκόλυνση των εκλογέων την Κυριακή 9 Ιουνίου 2024, η Δημοτική Συγκοινωνία θα πραγματοποιεί ένα επιπλέον δρομολόγιο κατά τις ώρες 7:00-13:00 με αφετηρία την συμβολή των οδών Σμύρνης & Δημαρχείου.

Γενικές Πληροφορίες

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους τη χρονιά των εκλογών, ενώ θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας και να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

Οι εκλογείς προσέρχονται από τις 7.00 έως τις 19:00 στο εκλογικό κέντρο που ανήκουν και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο.

Οι εκλογείς μπορούν να εκφράσουν την προτίμησή τους υπέρ τεσσάρων (4) -κατ’ ανώτατο όριο- υποψηφίων του συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο, δίπλα στο όνομα καθενός από αυτούς, σταυρό προτίμησης.

Ψηφοδέλτιο συνδυασμού με περισσότερους από τέσσερις σταυρούς προτίμησης, προσμετράται υπέρ του συνδυασμού ως έγκυρο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Αριθ. Εγκυκλίου: 581
Διευκολύνσεις εκλογέων – Χώρος υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα

α) Εκλογείς, οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε παρατεταμένη αναμονή προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, όπως π.χ. κυοφορούσες γυναίκες, υπερήλικες, άτομα με αναπηρία, ασθενείς κ.λπ., καθώς και όσοι καλύπτουν υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας ή υπάλληλοι που εκτελούν υπηρεσία για τις εκλογές, πρέπει να ψηφίζουν με απόλυτη προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό, απευθύνονται στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους εξυπηρετήσουν.
β) Εκλογείς οι οποίοι λόγω σωματικής αδυναμίας δεν μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτόνομα τις προβλεπόμενες ενέργειες της ψηφοφορίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη συνδρομή του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής ή άλλου μέλους της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να την παράσχουν (άρθρο 83 παρ. 3 του π.δ. 26/2012).
γ) Σύμφωνα με την παρ. 3Α του άρθρου 83 του π.δ. 26/2012, προβλέπεται, με ευθύνη του οικείου Δήμου, η προετοιμασία και λειτουργία χώρου υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα σε κάθε κατάστημα ψηφοφορίας, στο οποίο δεν καθίσταται δυνατό όλα τα εκλογικά τμήματα να βρίσκονται σε ισόγειο όροφο και να πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (Α.μεΑ.).
Ο χώρος υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα βρίσκεται στον ισόγειο όροφο του καταστήματος ψηφοφορίας, είναι προσβάσιμος σε άτομα με κινητικά προβλήματα, διαθέτει ειδική ράμπα εφόσον χρειάζεται, πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πυρασφάλειας, διαθέτει
αναρτημένο διακριτό και ευδιάκριτα αναγνώσιμο τίτλο για την εύκολη αναγνώρισή του από τους εκλογείς και τους συνοδούς αυτών και είναι εφοδιασμένος με διαχωριστικό ψηφοφορίας (παραβάν). Στον χώρο αυτό επιτρέπεται η είσοδος σκύλων βοηθείας (οδηγών) ατόμων με αναπηρία.
Στον χώρο αυτόν παρευρίσκεται υπάλληλος του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας, εφόσον ο αριθμός των δημοτικών υπαλλήλων δεν επαρκεί. Ο αρμόδιος υπάλληλος ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη και έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου,
την υποδοχή των εκλογέων που προσέρχονται σε αυτόν και την επικοινωνία με τον δικαστικό αντιπρόσωπο.
Ο αρμόδιος υπάλληλος ενημερώνει αμελλητί, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον δικαστικό αντιπρόσωπο του εκλογικού τμήματος στο οποίο ανήκει ο εκλογέας που προσέρχεται στον χώρο υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα και του αναφέρει τα στοιχεία ταυτότητάς του.
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος προσέρχεται στον χώρο υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, έχοντας μαζί του πλήρη σειρά ψηφοδελτίων, ένα λευκό ψηφοδέλτιο και έναν φάκελο με σφραγίδα και μονογραφή για την εισαγωγή του ψηφοδελτίου και επαληθεύει τα στοιχεία ταυτότητας του εκλογέα με τα αντίστοιχα στοιχεία του εκλογικού καταλόγου και διαβεβαιώνεται ως προς την ταυτοπροσωπία του.
Στο παραβάν εντός του χώρου υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα αποκλειστική πρόσβαση, εφόσον είναι αναγκαίο, εκτός από τον εκλογέα, έχουν ο δικαστικός αντιπρόσωπος και τυχόν συνοδός του εκλογέα, με την ευθύνη και την παρουσία του
δικαστικού αντιπροσώπου. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος βοηθά στην έκφραση της επιθυμίας του εκλογέα με την απαιτούμενη διακριτικότητα και εχεμύθεια για την τήρηση της μυστικότητας της ψήφου.
Ο δικαστικός αντιπρόσωπος με ευθύνη του παίρνει τον φάκελο και τον μεταφέρει στο εκλογικό τμήμα και τον ρίχνει στην κάλπη. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος προβαίνει στη διαδικασία της ενημέρωσης του εκλογικού καταλόγου και της αρμόδιας εφορευτικής επιτροπής.
Για λόγους διαφάνειας, ο δικαστικός αντιπρόσωπος συνοδεύεται από μέλη της εφορευτικής επιτροπής, καθώς και από εκλογικούς αντιπρόσωπους.


Πηγή
Author: Δήμος Αιγάλεω

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα