Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Αγροτεμάχιο με αριθμό 781, στην κτηματική περιοχή Άρδασσας», Αναδασμού αγροκτήματος Άρδασσας έτους 1972, της Δ.Ε. Μουρικίου, του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «AMBERENERGY I.K.E.» δ.τ. «ANBERENERGY I.K.E.»,

(i) ως προς τη διαμόρφωση του σχεδιασμού του έργου με σκοπό την τροποποίηση της εγγυημένης και εγκατεστημένης χωρητικότητας ενέργειας και

(ii) ως προς την αλλαγή του φορέα του έργου, ως αποτέλεσμα της μεταβίβασης της Άδειας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία «AMBER-ENERGY Ι.Κ.Ε.» δ.τ. «ANBER-ENERGY I.K.E.» στην εταιρεία «ΑΡΔΑΣΣΑ ENERGY Ι.Κ.Ε.», με δ.τ. «ARDASSA».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με Συσσωρευτές, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν.4014/2011.

Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και για τη λειτουργία του συνόλου των έργων και βαρύνει το φορέα «ΑΡΔΑΣΣΑ ENERGY Ι.Κ.Ε.» δ.τ. «ARDASSA» (εφεξής: ‘’Φορέας του Έργου’’) καθώς και κάθε κατά νόμο υπόχρεο.

Α) ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

«ΑΡΔΑΣΣΑ ENERGY I.K.E.» δ.τ. «ARDASSA»

Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα χαρακτηριστικά του έργου είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα με τη θεωρημένη Περιβαλλοντική Έκθεση και τα συνημμένα σχέδια που συντάχθηκαν από τον κ. Σαμαρά Ν. Δημήτριο Διπλ. Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από τον κ. Φώτιο Χ. Ριζόπουλο, Διπλ. Τοπογράφο Μηχανικό.

B1. Είδος έργου – δραστηριότητας (συνοπτικά στοιχεία):

Το έργο αφορά σε νέο σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος συσσωρευτών 18ΜW.

B2. Κατάταξη βάσει της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 ΥΑ, όπως ισχύει:

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνεται στα έργα με α/α 10 (Μεμονωμένοι Σταθμοί ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες) της 10ης Ομάδας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας) του παραρτήματος Χ της ανωτέρω ΥΑ και κατατάσσεται στην Β κατηγορία του παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/21-9-2011, όπως ισχύει. Επίσης κατατάσσεται η υπόγεια γραμμή διασύνδεσης ως συνοδό έργο, στην 11η Ομάδα με α/α/ 11 (Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερυψηλής τάσης)).

Τα συνοδά έργα δεν κατατάσσονται στους πίνακες έργων και δραστηριοτήτων της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Συνεπώς, το σύνολο του έργου κατατάσσεται στην κατηγορία Β.

B3. Γεωγραφική θέση

Το έργο θα εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο υπ’αρ.781, του Αναδασμού αγροκτήματος Άρδασσας έτους 1972, της Δ.Ε. Μουρικίου, του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το γήπεδο της εγκατάστασης απέχει από πλησιέστερους οικισμούς:

  • 1,25 km ΝΑ με ευκλείδεια απόσταση το όριο του οικισμού Άρδασσα
  • 1,72 km ΒΔ με ευκλείδεια απόσταση το όριο του οικισμού Ασβεστόπετρα

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

  

 

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’ β

Διαβάστε την Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18MW», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Αγροτεμάχιο με αριθμό 781, στην κτηματική περιοχή Άρδασσας», Αναδασμού αγροκτήματος Άρδασσας έτους 1972, της Δ.Ε. Μουρικίου, του Δήμου Εορδαίας, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρεία «AMBERENERGY I.K.E.» δ.τ. «ANBERENERGY I.K.E (ΑΔΑ: ΨΥΠ87ΛΨ-2ΧΗ)

* Με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α1 και Α2, καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας έκδοσης, ανανέωσης ή τροποποίησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Για την χρήση της πλατφόρμας ΗΠΜ είναι απαραίτητα:

  • ένας Η/Υ με εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα πρόγραμμα περιήγησης web (internet browser) λ.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, κλπ.
  • η πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Στη συνέχεια με χρήση του προγράμματος περιήγησης web και πληκτρολογώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eprm.ypen.gr εμφανίζεται μία ιστοσελίδα εισαγωγής από την οποία δίνεται η δυνατότητα εγγραφής και εισαγωγής στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο.

Τροποποίηση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18MW


Πηγή
Author: Ελβίρα Γαλανάκη

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα