618/20.Αποδοχή της απόσυρσης της προσφοράς και επιστροφή του φακέλου με τα δικαιολογητικά που έλαβε αρ. πρωτ. 41843-04/9/2020 της εταιρείας «AIGLON Α.Ε.» , στο δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με α/α συστήματος 95967, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους, για την: «Προμήθεια Μηχανήματος Έργου για τον Δήμο Πειραιά (Σύνθετου Αποφρακτικού)», προϋπολογισμού δαπάνης 241.935,48 € πλέον ΦΠΑ, ύστερα από τη λήψη της με αρ. 613/2020 απόφασης της Ο.Ε. που τροποποιεί την 606/2020 προηγούμενη απόφαση και μεταθέτει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού στις 21/9/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πηγή
Author: Ιωάννης Βουγιουκλάκης

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα