Διαγωνισμοί - ΠροκυρήξειςΕργασίαΚοινωφελή

Κοινότητα Μοσχάτου 29/11/2021

Καλείστε στην 12η τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Μοσχάτου που θα λάβει χώρα δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά) και με το υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180οι.17530/13-9-2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 29 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα μεώρα έναρξης 19:30 με το εξής θέμα:

  1. Εισήγηση για το Προσχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.


Πηγή
Author: vikonomou

Show More


Related Articles

Leave a Reply

Back to top button