Μέχρι τη Δευτέρα Αιτήσεις για μετατάξεις/αποσπάσεις στην Πολιτική Προστασία

Λήγει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η προθεσμία της αριθμ.6748/11.9.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ν.Χαρδαλιά, για κατά παρέκκλιση μετατάξεις ή/και αποσπάσεις προσωπικού για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να μεταταχθούν ή να αποσπασθούν στη ΓΓΠΠ (με έδρα στη Λεωφ. Κηφισίας 37 -39, Μαρούσι), μπορούν να υποβάλλουν σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο από πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο email [email protected]

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι και σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι υπηρεσιών, κεντρικών και περιφερειακών, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ καθώς και ΝΠΙΔ, εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση.

Οι μετατάξεις ή αποσπάσεις αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΕ ή ΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εμπειρία σε κτιριακά, γεωτεχνικά, υδραυλικά έργα – μελέτες. Εμπειρία σε διαγωνισμούς δημοσίου, σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και επιβλέψεις δημοσίων έργων.

ΠΕ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εμπειρία σε κτιριακά έργα – μελέτες και σχετική εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίου, σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και επιβλέψεις δημοσίων έργων.

ΠΕ ή ΤΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εμπειρία σε κτιριακά έργα και μελέτες καθώς και σε μελέτες και έργα δικτύων και εγκαταστάσεων

ΠΕ ή ΤΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εμπειρία σε εκπονήσεις μελετών και επιβλέψεις έργων.

ΠΕ ή ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

Εμπειρία σε έργα και μελέτες δικτύων

ΠΕ

ΓΕΩΛΟΓΩΝ

Εμπειρία σε γεωλογικές μελέτες και γεωτεχνικές αξιολογήσεις.

ΠΕ ή ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος και έργων.

ΠΕ

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

Εμπειρία σε δασοτεχνικά έργα και γεωγραφικά συστήματα.

 

Οι αποσπάσεις θα διενεργηθούν με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων και του αρμόδιου οργάνου του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη για 3 έτη με δυνατότητα ανανέωσης.

Οι μετατάξεις θα διενεργηθούν με Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων και του αρμοδίου οργάνου του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι μετατάσσονται με μεταφορά της θέσης τους, με την ίδια σχέση εργασίας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ενώ διατηρούν το ίδιο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς και τυχόν προσωπική διαφορά στις αποδοχές τους.

Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες, στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.

Πηγή
Author:

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα