Αποσπάσματα από το αριθμ. 03/21-01-2021 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:
Αριθμ. απόφασης 16-03/21-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ. απόφασης 17-03/21-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση του 1oυ/05-01-2022 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ. απόφασης 19-03/21-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 20-03/21-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ. απόφασης 21-03/21-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 24-03/21-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ. απόφασης 26-03/21-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ. απόφασης 28-03/21-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ» πρ/σμού 440.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α., της ΣΑΕΠ 522 του Π.Δ.Ε, Κ.Ε.2018ΕΠ52200008.

Αριθμ. απόφασης 29-03/21-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση Αποφάσεων.

Αριθμ. απόφασης 30-03/21-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ» Π/Υ 200.000,00€ με Φ.Π.Α.».

Αριθμ. απόφασης 31-03/21-01-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συγκρότησης Ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών με το άρθρο 32. 2 (γ ) του Ν..4412/2016 και Ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών απευθείας αναθέσεων με το άρθρο 118 του Ν. .4412/ 2016 της Π.Ε. Λευκάδας για το έτος 2022.


Πηγή

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Ακολουθήστε μας

2,056FansLike
40FollowersFollow
spot_img
spot_img
spot_img

Τελευταία Νέα